KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pracoviště Ostrava

Úvod / O nás / Pracoviště Ostrava

Adresa:
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
GPS: 49.8497758N, 18.2871117E

tel.: 595 138 111

Demografické údaje

 • rozloha: 214,21 km²
 • počet obyv.: 316 744
 • hustota: 1505 obyv./km²
 • počet městských obvodů: 23
 • Charakteristika území

  Statutární město Ostrava je centrem Moravskoslezského kraje a současně třetím největším městem v České republice. Její původ je datován do 13.století ve spojitosti s obchodní "jantarovou stezkou", rozmach a tvorba současné podoby je však od 18.století, kdy nález černého uhlí a s ním spojené hlubinné dobývání bylo doprovázeno velkým nárůstem obyvatelstva a následně šířením sféry služeb, kultury a sportu až do dnešní podoby.

  Přestože v roce 1994 byla ukončena na území Ostravy těžba uhlí, těžký průmysl je zde zachován v podobě hutnictví (ArcelorMittal Ostrava a.s., VÍTKOVICE MACHINERY GROUP), koksárenství a energetiky i chemie (BorsodChem MCHZ, s.r.o.). Velký rozmach zaznamenává obchodní sféra - na území města je soustředěno, ve srovnání s ostatními velkými městy v republice, nejvíce hyper a supermarketů, k využití pro lehký průmysl a podnikání jsou připraveny další velké plochy (průmyslový areál Hrabová, území po sanaci bývalé koksovny Karolina).

  Mimo pracovních příležitostí v průmyslu, obchodu a dalších sférách mají obyvatelé možnosti širokého kulturního (5 divadelních scén, galerie, muzea, kulturní domy) a sportovního vyžití (Palác kultury a sportu, zimní i letní stadiony, největší letní koupaliště ve střední Evropě a další kryté bazény pro veřejnost). Význam má i rozsáhlé školství - mimo cca 50 středních, odborných a uměleckých škol jsou zde i 2 vysoké školy - Technická univerzita (dříve Vysoká škola báňská) a Ostravská univerzita.

  V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb je mimo ambulantních výkonů v privátních zdravotnických zařízeních poskytována péče ve 4 nemocnicích a 10 zařízeních domovů důchodců a ústavů sociální péče. Pro území kraje je zde i dětský domov pro děti do 3 let.

  Město má k dispozici rozsáhlou železniční síť, je napojeno na železniční koridor s rychlostní tratí, stále aktuální je připravované napojení na dálniční síť České republiky.

  Řeky protékající Ostravou mají spíše vodohospodářský a rekreační význam, oblasti podél řeky Odry jsou součástí CHKO Poodří, jsou zde vyhlášeny přírodní rezervace.

  Hygienická problematika

  Ve všech výše uvedených oblastech má hygienická služba svou působnost při vykonávání státního zdravotního dozoru. Ať se již jedná o kontrolu pracovního prostředí ve velkých podnicích či malých a středních provozovnách, o dozor nad kvalitou pitné vody, kterou je obyvatelstvo zásobeno výhradně ze systému Ostravského oblastního vodovodu či kvalitou vody ke koupání (venkovní a kryté bazény). Významnou problematikou, která se dotýká pracovního i mimopracovního prostředí je faktor hluku, kterým se KHS zabývá v rámci prevence při posuzování projektových dokumentací, tak i při řešení stížností (hluk z provozoven i dopravy). Všemi oblastmi se rovněž prolíná problematika výživy a stravování, nedílnou součástí dozoru jsou i úkoly protiepidemického oddělení.