KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Územní pracoviště Frýdek-Místek

Úvod / O nás / Územní pracoviště Frýdek-Místek

Adresa:
tř. Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek
GPS: 49.6744578N, 18.3444728E

tel.: 558 418 111

Demografické údaje

  • rozloha: 1 273 km²
  • počet obyv.: 226 612
  • hustota: 178 obyv./km²
  • počet obcí: 70
  • počet měst: 7
  • největší města (počet obyv.): Frýdek-Místek (61 000), Třinec (39 000)

Hygienická problematika okresu:

Na území se nachází jak horské oblasti Moravskoslezských Beskyd se svým nejvyšším vrcholem Lysou horou (1323 m. n m.), tak oblasti nížinné - v povodí řeky Ostravice. Hygienický dozor je zde prováděn od nejvýše položeného místa - Lysé hory, kde jsou stravovací zařízení a pracoviště Českých telekomunikací, po důlní pracoviště v hloubce 1156 m pod povrchem. V okrese jsou dva významné vodní zdroje Ostravského oblastního vodovodu - vodní díla Šance a Morávka, kterými je v okrese zásobeno 131 000 obyvatel a další 4 vodní nádrže, určené k rekreaci (Žermanice, Baška, Olešná, Brušperk).

Kvality vody v těchto nádržích je dozorována oddělením komunální hygieny, jehož další problematikou je například dozor 7 letních koupališť a 14 krytých bazénů, 365 provozoven, ve kterých je poskytována péče o tělo (kosmetika, holičství, masáže, solária, fitcentra) a z ostatních zařízení například dozor v 5 domovech důchodců a 19 dalších zařízení sociální péče.

Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání se zabývá mimo výkonu běžného dozoru ve stálých provozovnách - 411 vyvařujících a 311 nevyvařujících zařízení, 729 prodejen potravin, 128 výroben a dalších 86 drobných prodejen také dozorováním různých kulturních akcí, z nichž jsou významné každoročně konané Folklórní slavnosti v Dolní Lomné, Mezinárodní folklórní festival Frýdek-Místek, Svátek Gorolů v Jablunkově, Den Třineckých hutníků, rockový festival Noc plná hvězd v Třinci a různé poutě.

Dozor oddělení hygieny dětí a mladistvých je prováděn ve 134 mateřských školách, 110 základních školách a 24 středních školách, ve 243 školních jídelnách a výdejnách jídel. Z dalších objektů, jakými jsou například jesle, dětské domovy, ústavy soc.péče se jedná o dozor 14 zařízení a z oblasti mimoškolní činnosti 32 zařízení.

Hygiena práce má ve své evidenci 4427 firem celkem s 62626 zaměstnanci, z nich největší podíl tvoří kovovýroba (42%), dále je to hornictví, zdravotnictví (8%), potravinářství (6%), lesy a zemědělství a textilní průmysl (4%). Z významných firem regionu se jedná např. o Třinecké železárny, Slévárny Třinec, Důl Paskov, Slezan a.s., Válcovny plechu a.s., BIOCEL a.s., Pivovar Radegast a.s., Walmark a.s. Z uvedeného celkového počtu zaměstnanců je jich více než 10 000 zařazeno na rizikové práce kategorie 3 a 4, kde jsou nejčastější rizikové faktory prach, hluk, vibrace, karcinogeny, chemické škodliviny. Mimo běžného dozoru v uvedených zařízeních bylo oddělením bylo v roce 2002 šetřeno 119 chorob z povolání.

Problematika oddělení epidemiologie spočívá jednak v dozorování 7 lůžkových zdravotnických zařízení, celkem 627 nestátních zdravotnických zařízení a 22 ústavů sociální péče, včetně domovů důchodců a s tím související problematikou schvalování provozních řádů pro všechna tato zařízení. Sledováním epidemiologické situace nebyly v posledních 5 letech zaznamenány závažné infekce, u vybraných nákaz (hepatitidy, lymská borelioza, meningitidy, průjmová onemocnění) je výskyt stabilní, z posledních období byly zaznamenány 3 menší epidemické výskyty salmonelozy (v květnu a září 2000 a v červnu 2002).