KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Legislativa - hygiena dětí a mladistvých

Úvod / Občanům / Legislativa - hygiena dětí a mladistvých

Zákony


  • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Prováděcí právní předpisy