KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Územní pracoviště Nový Jičín

Úvod / O nás / Územní pracoviště Nový Jičín

Adresa:
Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín
GPS: 49.5964700N, 18.0072200E

tel.: 556 770 370

Demografické údaje

 • rozloha: 918 km²
 • počet obyv.: 160 tis
 • hustota: 174 obyv./km²
 • počet obcí: 57
 • počet měst: 10
 • počet místních částí: 119

Geografická charakteristika území

Okres Nový Jičín se nachází v jihovýchodní části MSK v úvalu Moravské brány, kterým protéká řeka Odra. Reliéf tvoří nížiny a pahorkatina v centrální části, severozápadní část je lemována Oderskými vrchy jako výběžky masívu Nízkého Jeseníku, na východě horským pásmem Beskyd. Na území okresu se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti (CHKO Poodří a CHKO Beskydy) a řada přírodních rezervací. Jsou zde i 3 městské památkové rezervace (Nový Jičín, Příbor, Štramberk) a 3 městské památkové zóny (Bílovec, Fulnek, Odry).

Hygienická problematika z hlediska oddělení hygieny obecné a komunální:

 • Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je z cca 90 % zajištěno veřejnými vodovody, z toho na většině se podílí 2 velké systémy Ostravského oblastního vodovodu - z nádrže Šance a nádrže Kružberk.
 • Na území okresu je 6 sledovaných koupacích míst, 6 krytých bazénů, 12 sezónních umělých koupališť a 20 saun.
 • Služby péče o tělo jsou poskytovány v cca 155 provozovnách kadeřnictví a holičství, 50 kosmetických salónech, 25 provozovnách pro manikúru a pedikúru, 40 masážních salónech a soláriích a 15 FIT centrech.
 • Územím okresu prochází několik významných silnic I. třídy, hlavní železniční trať Ostrava - Hranice, na území obce Mošnov je vnitrostátní i mezinárodní Letiště Ostrava.

Hygienická problematika z hlediska oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání:

 • Stravovací služby jsou zajišťovány cca 330 vyvařujícími a 285 nevyvařujícími provozovnami (restaurace, pohostinství, bary ap., závodní kuchyně). Distribuci potravin zajišťuje přibližně 585 potravinářských prodejen a 65 provozoven drobného prodeje (kiosky ap.).
 • Na území okresu je cca 25 výroben choulostivých potravin a 70 ostatních potravinářských výroben.
 • Pozornost je věnována i výrobcům a dovozcům kosmetiky (3), hraček a výrobků pro děti do 3 let věku (7) a výrobků pro styk s potravinami (11).

Hygienická problematika z hlediska oddělení hygieny dětí a mladistvých:

 • V okrese je sledováno cca 100 předškolních zařízení (mateřské školy a jesle), 83 základních škol, 22 středních a vyšších odborných škol a 37 učňovských pracovišť s cca 195 školními jídelnami a výdejnami a 26 zařízení pro mimoškolní činnost.
 • Pro ubytování dětí a mládeže jsou na území okresu 2 dětské domovy a 10 domovů mládeže a internátů.
 • Na území okresu je rovněž 6 stálých objektů a cca 20 stálých lokalit pro zotavovací akce.

Hygienická problematika z hlediska oddělení hygieny práce:

 • Na území okresu je několik významných průmyslových podniků, např. TATRA Kopřivnice, Thrall Vagónka Studénka, ROMO Fulnek, Autopal Nový Jičín, Tonak Nový Jičín, Semperflex Odry, Siemens Frenštát p/R ap., a celá řada středních a malých podniků.
 • V zaměstnaneckém poměru je asi 36 tis. osob, především ve zpracovatelském průmyslu (cca 21 tis.), významný je i počet zaměstnanců ve školství (3 500) a zdravotnictví a sociálních službách (2 200).
 • Riziková práce převládá na pracovištích s rizikem hluku a vibrací a expozicí prachem.

Hygienická problematika z hlediska oddělení protiepidemického :

 • V okrese je 6 lůžkových zdravotnických zařízení, včetně léčeben dlouhodobě nemocných, dále cca 365 ambulantních zdravotnických zařízení, 27 lékáren, 9 ústavů sociální péče a domovů důchodců a významné lázně - Sanatoria Klimkovice.