KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Územní pracoviště Opava

Úvod / O nás / Územní pracoviště Opava

Adresa:
Olomoucká 82, 746 01 Opava
GPS: 49.9348189N, 17.8825928E

tel.: 553 668 841

 

 

 

 

Demografické údaje

  • Celkem 181168 obyvatel - v počtu lidnatosti 4. místo v rámci MSK - žije v 80 obcích. Jedna obec nad 50.000 obyvatel (Opava), jedna s 20.000 (Hlučín), tři nad 10.000. Čtyři obce s rozšířenou působností - Opava, Hlučín, Vítkov, Kravaře.
  • Specifikum Hlučínska - od r. 1742 součást Pruska, až do r. 1918 - po Mnichovu opět součást Německa, vysoká religiozita - z těchto odlišností vyplývají některé odchylky v demografických ukazatelích (nejmenší rozvodovost v rámci ČR, nízká kriminalita, nízká migrace atd.).
  • Ve městech žije 101149 obyvatel - 7 měst - z celkového počtu 80 obcí nejvíce obyvatel žije v obcích s jedním až dvěma tisíci obyvateli.
  • Průměrný věk žijících 38,2 r., ženy 39,7, muži 36,6. Průměrná mzda 12.000,-. Nezaměstnanost nepřesahuje 8%.
  • Z nedávno uveřejněného průzkumu deníku Fronta dnes se jeví okres Opava jako nejpřívětivější z MSK a list doporučuje žít v tomto okrese.
  • Ve výskytu meligních nádorů (450 úmrtí/rok) se zařazuje okres Opava do lepšího průměru ČR.
  • Je významný rozdíl mezi parametry Hlučínska a Vítkovska.

Geografická charakteristika území

Rozloha 114387 ha, zemědělská půda plná polovina - tedy převážně zemědělský charakter, bez těžby nerostů - snad s výjimkou nepatrné těžby břidlice u Budišova. Poměrně velké množství lesních porostů - 31000 ha.

Nejvýše položený bod 749 m nad mořem, nejníže položený 190 m nad mořem, tedy více méně rovina postupně se zvedající k Oderským vrchům na západě. Protékají dvě větší řeky - Opava, Moravice, na Moravici významná vodní nádrž Kružberk - zásobárna pitné vody pro Ostravsko.

Rozsáhlá inundační území podél obou řek, na území Oderských vrchů významná střediska letní rekreace.

Hygienická problematika

Vyplývá z výše uvedených charakteristik - málo průmyslu, převaha zemědělství, velká hustota sídel, relativně velké vzdálenosti od okresního města.

Hygiena práce - z velkých podniků IVAX Komárov, Brano Branka, Ostroj Opava, hlavní problematiku však tvoří drobné provozovny do 50 zaměstnanců, problematika zemědělské velkovýroby (zbytků).

Hygiena komunální - služby, rozsáhlá síť zdravotnických zařízení, ústavy sociální péče, řada místních vodovodů, poměrně rozsáhlá rekreace v létě, 2 koupací plochy, několik vodních nádrží.

Hygieny výživy - rozsáhlá síť restaurací, včetně uzavřeného stravování, výroba plastů Chuchelná.

Hygiena dětí a mladistvých - rozsáhlá síť základních škol a předškolských zařízení, řada středních škol, jedna vysoká škola, v létě poměrně silná dětská rekreace (30 - 50 táborů).

Epidemiologie - rozsáhlá síť zdravotnických zařízení, 5 větších až velkých lůžkových zařízení. Možnost spolupráce s psychiatrickou léčebnou Opava na úseku drog. Endemická oblast klíšťové encefalitidy.