Nahrávám...

Komise

Úvod / Občanům / Komise

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě má zřízeny tyto komise:

 • Komise pro přezkoušení odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD
  předseda: Mgr. Andrea Lipjaková
 • Komise pro přezkoušení odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, klasifikovanými jako vysoce toxické
  předseda: Ing. Adam Foniok
 • Komise k ověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných v oblasti komunální hygieny
  Předseda: RNDr. Iveta Nováková
 • Komise k ověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných při výrobě a uvádění potravin do oběhu a při výrobě kosmetických prostředků
  Předseda: MVDr. Renáta Brablcova
 • Komise ověřující znalosti hub
  Předseda: MVDr. Renáta Brablcova