KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Přípravky na ochranu rostlin

Úvod / Občanům / Přípravky na ochranu rostlin

Poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí k získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

K poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí na kurzech k získání odborných rostlinolékařských znalostí jsou oprávněny pouze fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví dle ustanovení § 86a odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Dle ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění, je podmínkou pro vydání osvědčení třetího stupně zkouška, která se provádí ve formě písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, a ústního přezkoušení před zkušební komisí. Zkušební komise je dvoučlenná; jejími členy jsou rostlinolékař s platným osvědčením třetího stupně a zástupce orgánu ochrany veřejného zdraví. Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví.

Seznam školitelů v souladu s ustanovením § 86a odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pověřených Ministerstvem zdravotnictví je dohledatelný na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pověřeni Ministerstvem zdravotnictví jsou následující pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:

Ing. Stanislav Galuszka, pracoviště Karviná, tel. 596 397 230, email: stanislav.galuszka@khsova.cz
Ing. Jana Pavlíčková, pracoviště Bruntál, tel. 554 774 145, email: jana.pavlickova@khsova.cz

Právní předpisy:

  • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
  • Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění.