KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Územní pracoviště Bruntál

Úvod / O nás / Územní pracoviště Bruntál

Adresa:
Zahradní 5, 792 01 Bruntál
GPS: 49.9946389N, 17.4675525E

tel.: 554 774 111

Demografické údaje

 • rozloha: 1 659 km²
 • počet obyv.: 106 tis.
 • hustota: 64 obyv./km²
 • počet obcí: 71
 • 3 správní centra: Bruntál, Krnov, Rýmařov

Obecná charakteristika

Území okresu Bruntál tvoří převážně horské a podhorské oblasti, jejichž jádrem jsou pohoří Hrubý a Nízký Jeseník. Nejvyšším bodem okresu i Moravy je Praděd (1492 m.n m.). Okresem prochází rozvodí mezi úmořím Černého moře (přítoky řeky Moravy) a Baltského moře (přítoky Odry). Oblast je významnou zásobárnou pitné vody pro Ostravsko.

Osídlení okresu je řídké, což představuje problém při zajišťování některých základních služeb (lékařské péče, školy). Dopravní dostupnost bývá zhoršená zejména v zimném období.

Velký význam má rekreační potenciál okresu, dříve se maximální návštěvnost koncentrovala do oblasti Hrubého Jeseníku, v posledních letech vzrůstá i rekreační význam Nízkého Jeseníku, zejména oblasti kolem vodní nádrže Slezská Harta na Moravici, kde rychle přibývají další ubytovací a stravovací kapacity a objevují se i netradiční druhy rekreace (agroturistika, cykloturistika).

Problematika území z pohledu oddělení hygieny komunální:

 • dozor nad kvalitou pitné vody ve 3 skupinových vodovodech, zásobujících cca 70 000 obyvatel, 40 menších vodovodech, 150 studnách (veřejných, škol, potravinářských zařízení, provozoven služeb apod.)
 • hygienický dozor 13 venkovních koupališť a 10 koupacích míst, z toho 6 na Slezské Hartě
 • nárůst bazénů u rekreačních zařízení

Problematika území z pohledu oddělení hygieny výživy:

 • dozor celkem 1400 potravinářských zařízení, z toho 1/3 jsou potravinářské prodejny, 1/3 nevyvařující a 1/3 vyvařující provozovny
 • množství sezónních zařízení (v rekreačních lokalitách)
 • problematika poskytování stravovacích služeb při ubytování v soukromí

Problematika území z pohledu oddělení hygieny dětí a mladistvých:

 • mimo stálých zařízení 68 mateřských škol, 47 základních škol,19 středních škol, včetně 121 školských a předškolských stravovacích zařízení, dozoruje 40 stálých lokalit pro letní dětskou rekreaci a 66 stálých objektů pro hromadné zotavovací akce (např. v roce 2002 proběhlo na území okresu 76 škol v přírodě, 118 letních dětských táborů a 96 lyžařských výcvikových kurzů)

Problematika území z pohledu oddělení hygieny práce:

 • okres není příliš zatížen průmyslovou výrobou, převládají zde malé a střední firmy (30 firem s více než 100 zaměstnanci a 5 firem s více než 500 zaměstnanci), riziková pracoviště jsou nejčastěji vyhlašována pro riziko hluku, počet šetřených chorob z povolání je do 20 případů za rok

Problematika území z pohledu oddělení epidemiologie:

 • epidemiologická situace v posledních 5 letech je stabilizovaná, nebyl zaznamenán výskyt závažných infekcí (tyfu, paratyfu, dětské obrny, spalniček, tetanu), stabilní je i výskyt např.u hepatitid a infekcí CNS
 • v okrese jsou známá ohniska výskytu klíšťat, výskyt klíšťové encefalitidy v posledních 5 letech je stabilní, nárůst byl zaznamenán u onemocnění Lymskou boreliozou