KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Vzory formulářů a pokyny

Úvod / Občanům / Vzory formulářů a pokyny

Obecné

 1. Vzor žádosti o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví - [PDF - 137.95 kB], [DOC - 32 kB]
 2. Vzor Podnět - [PDF - 72.11 kB], [DOC - 35.5 kB]
 3. Vzor Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - [PDF - 68.33 kB], [DOC - 35.5 kB]
 4. Vzor Odvolání proti rozhodnutí - [PDF - 92.3 kB], [DOC - 35.5 kB]

Hygiena obecná a komunální

 1. Vzor žádosti o vystavení Průvodního listu těla zemřelého a čestné prohlášení - [PDF - 87.05 kB], [DOC - 42 kB]
 2. Náležitosti žádosti stavebníků rodinných domů

Hygiena práce

 1. Vzor žádosti o vydání rozhodnutí k zařazení prací do rizikové kategorie - [PDF - 77.78 kB], [DOC - 35.5 kB]

Hygiena dětí a mladistvých

 1. Vzor Oznámení o pořádání zotavovací akce pro děti- [PDF - 84.85 kB], [DOC - 39 kB]
 2. Vzor Ohlášení školy v přírodě - [PDF - 84.3 kB], [DOC - 38 kB]

Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

 1. Vzor žádosti o provedení zkoušky znalosti hub - [PDF - 138.12 kB], [DOC - 36.5 kB]
 2. Vzor ohlášení zahájení/ukončení činnosti-stravovací služba - [PDF - 70.43 kB], [DOC - 37 kB]
 3. Vzor formuláře Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami - [PDF - 455.09 kB], [DOC - 26.52 kB]