Nahrávám...

Odbor hygieny obecné a komunální

Úvod / O nás / Odbor hygieny obecné a komunální

Odbor hygieny obecné a komunální se zabývá preventivním dozorem, státním zdravotním dozorem a šetřením podnětů z oblasti životních podmínek a komunální hygieny.

Odbor v rámci preventivní činnosti

 • podílí se na vytváření územních plánů sídelních útvarů i velkých územních celků
 • účastní se procesu EIA, SEA (vliv stavby na životní prostředí podle zák.č.100/2001 Sb.)
 • vydává vyjádření v procesech IPPC (dle zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci)
 • provádí posuzování projektů staveb pro ubytování, pro sport a rekreaci, kulturních zařízení (divadla, kina, kulturní domy), zařízení pro služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, permanentní make-up, tetovážní salóny, masáže, regenerační a rekondiční služby)
 • posuzuje projekty zásobování obyvatelstva pitnou vodou, úpravny pitné vody, vodárenské technologie, výrobky přicházející do styku s pitnou vodou
 • posuzuje projekty venkovních koupališť, krytých bazénů a saun, rehabilitačních bazénů
 • posuzuje projekty dopravních staveb
 • stavby obytných a rodinných domů a dalších chráněných staveb a prostor posuzuje z hlediska hlukové problematiky
 • posuzuje dokumentace zařízení, které jsou v komunálním prostředí možným zdrojem neionizujícího záření
 • plní úkoly na úseku řízení jakosti vod ke koupání (vydává monitorovací kalendář, zajišťuje kontrolu kvality vody ke koupání v povrchových vodách bez provozovatele uvedených v Seznamu vod ke koupání, informuje o aktuální kvalitě vod ke koupání veřejnost, v případě nevyhovující kvality vydává zákazy koupání)
 • schvaluje provozní řády vodovodů a studní pro veřejnou potřebu, koupališť, saun, ubytovacích služeb, služeb epidemiologicky závažných a krematorií
 • zabývá se problematikou pohřebnictví (posuzování tlecí doby, posuzování pohřebních služeb), vydává průvodní list těla zemřelého

Při výkonu státního zdravotního dozoru kontroluje

 • kvalitu pitné vody ve veřejných vodovodech a studnách pro veřejnou potřebu, včetně plnění povinností v oblasti zásobování pitnou vodou
 • podmínky provozu přírodních a umělých koupališť a saun včetně sledování kvality vody
 • zařízení, ve kterých jsou prováděny činnosti epidemiologicky závažné (kosmetika, holičství a kadeřnictví, pedikúra, manikúra, tetovážní salóny, permanentní make-up, masáže, regenerační a rekondiční služby, solária)
 • ubytovací zařízení provozovaná v režimu živnostenského podnikání hostinská činnost nebo ubytovací služby


Odbor hygieny obecné a komunální se dále zabývá podněty v rozsahu jeho působnosti; složky životního prostředí (pitná voda, vody pro koupání, hluk, vibrace a neionizující záření v mimopracovním prostředí), služby péče o tělo, ubytovací služby, pohřebnictví. V souvislosti s další komunální problematikou (podmínky bydlení, nadměrný výskyt hlodavců, hmyzu apod.) posuzuje zdravotní rizika a přímo nebo prostřednictvím příslušných správních úřadů vyzývá vlastníky k plnění jejich povinností.


ZákonyProváděcí právní předpisyJiné právní předpisy
Odkazy


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2006