Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Upozornění na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - nákup a instalace agregátů pro všechna ÚP – 2019 - II “


Zveřejněno: 20. 5. 2021


Dokumenty ke ztažení

Výzva k podání nabídky


Veřejná zakázka je realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje (číslo veřejné zakázky v NEN je N006/21/V00012738)

Podmínkou podání nabídky písemnou formou je registrace uchazeče v NEN .


V případě vašeho zájmu podrobnější informace o zakázce naleznete na stránce :

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/21/V00012738


Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KHS_MSK

Termin podání nabídek: 21. 6. 2021Zpět