KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

  • slider1
     
     
     

Aktuality

Očkování (vakcinace) - nejúčinnější protiepidemické opatření v boji proti infekčním onemocněním

3.2.2023

Očkování je nejúčinnějším nástrojem v boji proti infekčním nemocem a nemalou měrou přispělo k obrovskému civilizačnímu skoku…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 27.1.2023

27.1.2023

Ve 4. kalendářním týdnu dosáhla v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) nemocnost na akutní respirační infekce (ARI) hodnoty 1498 případů na 100 000 obyvatel…

Zkoušky znalosti hub

25.1.2023

Rádi sbíráte houby a chcete je prodávat, ale nemáte osvědčení prokazující jejich znalost? ...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 20.1.2023

20.1.2023

Ve 3. kalendářním týdnu dosáhla v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) hodnoty 1972 případů na 100 000 obyvatel…

Daruj krev, zachráníš život

19.1.2023

Darování krve je velmi důležité a je nedílnou součástí záchrany lidského života. Jako orgán ochrany veřejného zdraví se k této výzvě připojujeme ...

Souhrnná zpráva o činnosti KHS MSK ke 31.12.2022

19.1.2023

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) vykonává státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) podle kontrolního plánu…

Výskyt pohlavních nákaz v Moravskoslezském kraji

18.1.2023

Ke dni 16.1.2023 bylo za rok 2022 v Moravskoslezském kraji hlášeno celkem 288 případů pohlavních nákaz…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 13.1.2023

13.1.2023

V 2. kalendářním týdnu dosáhla v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) hodnoty 2030 případů na 100 000 obyvatel…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 6.1.2023

6.1.2023

V 1. kalendářním týdnu dosáhla v Moravskoslezském kraji nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) hodnoty 2494 případů na 100 000 obyvatel....

Ptačí chřipka v Moravskoslezském kraji

6.1.2023

K 5. 1. 2023 byla na území Moravskoslezského kraje zjištěna 2 ohniska ptačí chřipky u malochovatelů v okr. Frýdek-Místek…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.


Smogová situace v Moravskoslezském kraji

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace na Třinecku

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

KHSMSK

KHSMSK

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

KHSMSK

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se ruší.

www stránky konference