Nahrávám...

 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Počet karantén nařízených KHS MSK

25.1.2022

Počet karantén nařízených KHS MSK ve dnech
1. 1. 2022 - 24. 1. 2022

Informace k tzv. pracovním karanténám pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

21.1.2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 18.1.2022 do 20.1.2022

21.1.2022

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě informuje, že na našem území bylo od úterý 18.1.2022 do 20.1.2022 hlášeno 6 684 covid-19 pozitivních případů…

Preventivní antigenní testování zaměstnanců a dalších osob od 17.1.2022

15.1.2022

FREKVENCE - Testování ve frekvenci dvakrát za týden. Následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování...

Opatření na pracovišti. Na co nezapomínat?

15.1.2022

Covid může významně ovlivnit zaměstnavatele, zaměstnance i zákazníky …

Manuál pro vkládání výsledků testů ve firmách

15.1.2022

Manuál pro vkládání výsledků testů do Informačního systému infekčních nemocí ISIN

JSEM ZAMĚSTNAVATEL. Jak testuji své zaměstnance?

15.1.2022

Zabezpečte si dostatek testovacích sad pro všechny své zaměstnance...

JSEM ZAMĚSTNANEC. Jak se v práci testuji?

15.1.2022

Testujete se 2x týdně. Konkrétní termíny stanoví váš zaměstnavatel....

Pravidla testování zaměstnanců od 17.1.2022

15.1.2022

Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky...

Informace k vydání „Potvrzení o nařízení karantény“

29.11.2021

Pro vystavení Potvrzení o nařízení karantény je nutné podat žádost na Krajskou hygienickou stanici…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - ředitel odboru správního (odborný rada)…
6. 1. 2022

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiPozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se ruší.

20. ročník konference je naplánován na jaro 2022.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava