Nahrávám...

 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

22.9.2021 – Den bez aut

22.9.2021

Ve světě se tzv. Den bez aut pořádá už od 50. let 20. století, my Češi jsme se poprvé přidali v roce…

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 17.9. do 20.9.2021

21.9.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od pátku 17.9.2021 do 20.9.2021 hlášeno 264 covid-19 pozitivních…

Sebereportovací formulář – pomozte nám

15.9.2021

Jsem pozitivní – a co dál? V případě pozitivního PCR testu Vám…

Hodnocení koupací sezóny 2021 v Moravskoslezském kraji

10.9.2021

V koupací sezóně 2021 byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje pravidelně sledována kvalita vody na všech 25 místech povrchových vod ...

Kontroly zmrzlin a ledových tříští

9.9.2021

V období července a srpna 2021 jsme v našem kraji zkontrolovali celkem 11 výrobců a prodejců zmrzlin a ledových tříští ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 35. týden

2.9.2021

Poslední vzorky vody ke kontrole kvality vody ke koupání ve volné přírodě byly začátkem tohoto týdne odebrány na sledovaných koupacích místech ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 34. týden

26.8.2021

Počasí v tomto týdnu koupání příliš nepřeje. Přes nepřízeň počasí pokračovali zaměstnanci KHS MSK ...

Borelióza

25.8.2021

V době aktivity klíšťat a jiných členovců je každoročně diagnostikováno onemocnění Lymeská borelióza ...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný rada oddělení právního a kontrolního (právník)…
17. 9. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – ředitel sekce ochrany a podpory veřejného…
13. 9. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny výživy…
10. 9. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - ředitel/ředitelka Krajské…
2. 9. 2021

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se ruší.

20. ročník konference je naplánován na jaro 2022.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava