Nahrávám...

  •  
     
     
  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 15.6.2021 do 17.6.2021

18.6.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od úterý 15.6.2021 do 17.6.2021 hlášeno 63…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 24. týden

17.6.2021

V tomto kalendářním týdnu pokračovaly kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek Místek a Nový Jičín ...

14. června – Světový den dárců krve

14.6.2021

Co je to vlastně krev? Jedná se o vazkou neprůhlednou tekutinu skládající se z krevní plazmy a ostatních elementů ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 23. týden

10.6.2021

V souladu s monitorovacím kalendářem byla v pondělí 7.6.2021 zaměstnanci…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 22. týden

3.6.2021

Ve 22. kalendářním týdnu pokračovaly kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín…

Certifikáty k onemocnění COVID-19 – potvrzení očkování, onemocnění, testování

1.6.2021

Od 1. června 2021 je spuštěn nový portál na adrese https://ocko.uzis.cz/ generující tzv…

31. května – Světový den bez tabáku

31.5.2021

Kouření cigaret je celosvětový problém, proto je již od roku 1988 vyhlašován světový den…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

27.5.2021

S blížící se koupací sezónou bylo v minulém týdnu i přes nepřízeň počasí zahájeno pravidelné sledování kvality vod ke koupání ve volné přírodě ...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny dětí a…
11. 6. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný rada oddělení právního a kontrolního (právník)…
9. 6. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – ředitel sekce ochrany a podpory veřejného…
9. 6. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada (IT) Krajské hygienické stanice…
7. 6. 2021

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se letos ruší. 20. ročník konference je naplánován na podzim 2021.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava