Nahrávám...

  •  
     
     
  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Informace pro praktické lékaře k přístupu do ISIN (funkce „kukátko“)

9.3.2021

V rámci Moravskoslezského kraje je všem poskytovatelům zdravotních služeb…

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 2.3.2021 do 5.3.2021

5.3.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od úterý 2.3.2021 do 5.3.2021 (11:15 hod) hlášeno…

Virtuální asistenční centrum pomoci HZS ČR

5.3.2021

Na základě zprávy ČTK KHS MSK Ostrava informuje, že Institut ochrany obyvatelstva spustil…

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace k březnu 2021

5.3.2021

Odkaz na stránky MZ ČR

6. březen - světový den jódu

5.3.2021

Od roku 1999, kdy poprvé vyhlásil Český výbor pro Unicef ve spolupráci se Světovou zdravotnickou…

Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh

4.3.2021

Odkaz na stránky MZ ČR

Nelegálnost uvádění na trh plastových výrobků obsahujících bambus a jiná nepovolená rostlinná vlákna

4.3.2021

Upozornění Státního zdravotního ústavu o nelegálnosti uvádění na trh plastových výrobků obsahujících bambus a jiná nepovolená rostlinná vlákna…

Informace k povinnému testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve firmách

4.3.2021

Testování prostřednictvím POC antigenních testů je od 3.3.2021 povinné pro firmy s více než…

Informace pro zdravotnická zařízení k provádění antigenních testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 mimo zdravotnická zařízení

3.3.2021

Zájemci o provádění POC antigenních testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 si musí…

Antigenní testy – možnosti samo-odběru

2.3.2021

Rádi bychom Vás informovali, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo seznam antigenních rychlotestů…

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nařízení izolace a karantény s účinností od 1.3.2021

2.3.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021

2.3.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Poděkování hygienikům

26.2.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k certifikátu o očkování s účinností ode dne 23. února 2021

23.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k izolacím a karanténám s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání

23.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochranným prostředkům dýchacích cest s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání

23.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Informace pro cestující do Spolkové republiky Německo

16.2.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

mRNA vakcína proti COVID-19

16.2.2021

Vývoji mRNA vakcín, jejich principu a technickým aspektům, se vědečtí a odborní pracovníci věnují dekády…

Moravskoslezští hygienici děkují

15.2.2021

Rádi bychom Vám mile poděkovali. Velmi si vážíme toho ...

Úřední hodiny

15.2.2021

Oznamujeme, že ud pondělí 15. února 2021 jsou úřední hodiny ve stejném režimu jako před koronavirovou pandemií.

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých…
3. 3. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení právního a kontrolního (právník)…
3. 3. 2021

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinné testování zaměstnavatelé, s učinností od 3. 3. 2021 do odvolání
2. 3. 2021

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - samotestování zaměstnanci, s učinností od 2. 3. 2021 do odvolání
2. 3. 2021

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - antigenní testování obyvatel, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání
2. 3. 2021

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do…
2. 3. 2021

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochranným prostředkům dýchacích cest s účinností ode dne 25. února 2021…
23. 2. 2021

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k izolacím a karanténám s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod.…
23. 2. 2021

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k certifikátu o očkování s účinností ode dne 23. února 2021
23. 2. 2021

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiZajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se letos ruší. 20. ročník konference je naplánován na podzim 2021.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava