Nahrávám...

 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 23.7. do 26.7.2021

27.7.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od 23.7.2021 do 26.7.2021 hlášeno 31…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

22.7.2021

V tomto týdnu sledovali zaměstnanci KHS MSK kvalitu vody na 14 koupacích místech na území…

Oznamovací povinnost pro pořadatele hromadných akcí nad 1000 osob

16.7.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje o novém Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká pořádání organizovaných hromadných akcí…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 28. týden

15.7.2021

Teplé a slunečné počasí určitě láká ke koupání v přírodě i v umělých koupalištích…

Tisková zpráva o Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidlech vstupu na území ČR po 9.7.2021

14.7.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje o Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které nařizuje pravidla vstupu…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

9.7.2021

Dle plánovaného harmonogramu (monitorovací kalendář pro rok 2021) byla ve 27. kalendářním týdnu zajištěna zaměstnanci KHS ...

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje zveřejňuje tiskovou zprávu MSK o vakcinaci ve firmách.

8.7.2021

Ke vzájemné shodě došli zástupci KHS MSK společně s krajským koordinátorem očkování, více v tiskové zprávě...

Tisková zpráva o zmírnění protiepidemických opatření a systému O-T-N

2.7.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

1.7.2021

I v tomto kalendářním týdnu prováděli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Opatření obecné povahy - zákaz používání povrchové vody ke koupání v koupacím místě Rybník Pod Hradem v Bohušově
28. 7. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada (IT) odd. Kancelář ředitele Krajské…
23. 7. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce…
23. 7. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny výživy…
23. 7. 2021

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se letos ruší. 20. ročník konference je naplánován na podzim 2021.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava