Nahrávám...

  •  
     
     
  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 7.5. do 10.5.2021

11.5.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od pátku 7.5.2021 do 10.5.2021 dni hlášeno 721…

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 4.5.2021 do 7.5.2021

7.5.2021

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od úterý 4.5.2021 do 6.5.2021 hlášeno 857 covid-19 pozitivních případů...

Správné mytí rukou

6.5.2021

Mytí rukou je základní hygienický návyk, který člověka dokáže ochránit…

Evropský imunizační týden a očkování

3.5.2021

Mezi světově významné události, o kterých bychom rádi informovali širokou veřejnost, je již 16. ročník EIW (European Immunization Week), který se letos slaví ...

Zkoušky znalosti hub

28.4.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

22. duben – Den Země

22.4.2021

Oslava jara a především upozornění na důležité téma ochrany životního prostředí je každoročně na celém světě zasvěceno…

17. duben – Světový den hemofilie

16.4.2021

Hemofilie je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchami srážlivosti krve a chorobnou krvácivostí ...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Nový…
11. 5. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – „technický pracovník“ oddělení provozně organizačního…
11. 5. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální Opava…
4. 5. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Bruntál a Opava…
4. 5. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení protiepidemického Opava Krajské…
29. 4. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada oddělení protiepidemického Ostrava…
29. 4. 2021

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný rada odboru protiepidemického Krajské hygienické…
29. 4. 2021

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2021 jako opatření obecné povahy
29. 4. 2021

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se letos ruší. 20. ročník konference je naplánován na podzim 2021.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava