Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Upozornění na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Servis a opravy vozidel Krajské hygienické stanice “


Zveřejněno: 28. 12. 2021


Dokumenty ke ztažení

Výzva k podání nabídky


Veřejná zakázka je realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje (číslo veřejné zakázky v NEN je N006/21/V00033907)

Podmínkou podání nabídky písemnou formou je registrace uchazeče v NEN .


V případě vašeho zájmu podrobnější informace o zakázce naleznete na stránce :

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/21/V00033907


Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KHS_MSK

Termin podání nabídek: 31. 1. 2022Zpět