KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace o stavu znečištění ovzduší na území MSK - denně aktualizováno

Úvod / Informace o stavu znečištění ovzduší na území MSK - denně aktualizováno

Monitoring znečištění ovzduší na území Moravskoslezského kraje prokazuje přetrvávající problémy s nadlimitním výskytem prachu (PM 10) v ovzduší především na území ostravsko-karvinské aglomerace a v přilehlých oblastech.

Přípustný denní imisní limit pro prach 50 µg.m-3 je opakovaně, často i několikanásobně překračován.

Na základě provedeného odhadu zdravotních rizik ze zvýšených koncentrací prašného aerosolu PM10 navrhla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje zvláštní hodnotu denní koncentrace PM10 100 µg.m-3. Navržená hodnota prošla oponenturou Poradního sboru pro hodnocení a řízení zdravotních rizik hlavního hygienika ČR a Státního zdravotního ústavu v Praze – Národního referenčního centra pro ovzduší. Krajský úřad následně legislativně připravil a zavedl systém, kterým je zajištěno vydávání zvláštních informací občanům v situacích se zvýšenými koncentracemi PM10 v ovzduší.

Zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často mají za následek zhoršení nemocí, především nemocí dýchacích cest a srdečně cévních. Snižují odolnost organismu, který pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním infekcím.

V období zhoršené kvality ovzduší se proto doporučuje:

  • zvýšit obsah vitamínu C ve stravě,
  • obytné místnosti větrat jen krátce (asi 5 minut) a několikrát za den,
  • malé děti, starší spoluobčané a lidé trpící srdečními či dýchacími potížemi a nemocemi by se venku měli zdržovat co nejméně,
  • vyhýbat se namáhavé práci a sportování ve venkovním prostředí

Informace o stavu znečištění ovzduší na území MSK aktualizované ČHMÚ Ostrava 2x denně a výsledky imisních měření za předchozí den lze zjistit na těchto adresách

ZÚ Ostrava - Aktuální stav znečištění ovzduší:

https://air.zuova.cz/ovzdusi/

nebo:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

Aktuální informaci o imisní situaci lze získat rovněž na telefonním čísle: 596 900 265

Informace ze stanic Zdravotního ústavu jsou k dispozici na adrese:

http://air.zuova.cz/imise/

Pro další informace o stavu ovzduší v Ostravě doporučujeme navštívit webové stránky http://www.dychamproostravu.cz/

S kvalitou ovzduší souvisí rovněž informace o pylech, které občané mohou sledovat na www.pylovasluzba.cz nebo www.pyly.cz.

Činnost KHS MSK v Ostravě v oblasti kvality ovzduší ve vztahu ke zdraví občanů


prezentace k této problematice