Nahrávám...

Ukončení pomoci mediků AČR

Úvod / Koronavirus

Ve čtvrtek 14.5.2020 se rozloučí vedení Krajské hygienické stanice MSK s nasazenými příslušníky Armády ČR - studenty lékařské fakulty. Úkolem armádních mediků bylo spolupracovat s hygieniky v době boje proti šíření koronavirové infekce na implementaci projektu chytré karantény.

Armádním medikům v tomto projektu připadla role operátorů u tzv. "třetích" a "čtvrtých" typů hovoru, tedy hovorů zaměřených na vyhledávání osob, které přišly do úzkého kontaktu s již pozitivními, a mohly být samy koronavirovým onemocněním infikovány. Prioritním úkolem mediků tedy bylo efektivně napomáhat k včasné identifikaci kontaktů s nemocnými a jejich následnému oddělení od zdravé populace.

Vzhledem k tomu, že studenti používali program již delší dobu, stali se rovněž ochotnými rádci a konzultanty pro pracovníky hygienické služby, kteří se s novou aplikací teprve seznamovali.

Vítaná byla i jejich pomoc při víkendových službách, kdy posílili naše sloužící pracovníky a představovali pro nás významnou posilu.

Přítomnost příslušníků Armády ČR zcela jistě pomohla hygienické službě odlehčit časovou a personální náročnost při zvládání koronavirové epidemie, za což jim „patří náš velký dík“…

Těšíme se na případnou další spolupráci.