Nahrávám...

Tisková zpráva k situaci na dole OKD Darkov v okrese Karviná a na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Koronavirus

Ke dni 24. 5. 2020 k 18 00 je hlášeno na území Moravskoslezského kraje celkem 212 případů onemocnění Covid 19 v souvislosti s dolem Darkov v okrese Karviná. Z těchto případů je 154 zaměstnanců dolu, 54 jejich rodinných kontaktů a 4 jiní pracovníci.

Historicky bylo ve dnech 24. 4. – 14. 5. postupně zjištěno 14 onemocnění Covid 19, majících souvislost se společností OKD a.s., Stonavská 2179, důl Darkov.

Z tohoto důvodu reagovala KHS Moravskoslezského kraje velmi rychle a již dne 5. 5. vydala společnosti OKD a.s. rozhodnutí s nařízením preventivních protiepidemických opatření. Tato opatření zahrnovala provádění průběžné desinfekce hygienických zařízení a hromadných šaten virucidními prostředky, dále zajištění vstupní desinfekce rukou při vstupu do areálu, zajištění vstupního filtru zaměstnanců při nástupu na směnu a používání osobních ochranných prostředků. Následně byla dne 22. 5. provedena pracovníky KHS MSK kontrola dodržování nařízeného režimu. Kontrolou nebyly zjištěny závady.

Vzhledem k vyššímu počtu onemocnění bylo rozhodnuto o plošném preventivním testování zaměstnanců. V pondělí 18. 5. bylo provedeno celkem 791 preventivních odběrů u zaměstnanců dolu Darkov. Odběry byly prováděny ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje a armádními odběrovými týmy. Z těchto odběrů bylo nově vyhledáno 88 pozitivních osob. Proto po projednání s krizovými orgány Moravskoslezského kraje proběhla druhá vlna testování a to od pátku 22. 5. do neděle 24. 5. Během těchto tří dnů se podařilo zajistit odběry u 1602 osob. Odběry znovu proběhly ve spolupráci s odběrovými týmy a vzorky byly přepraveny do laboratoří na území Moravskoslezského kraje k vyšetření. V této druhé vlně bylo prozatím aktivně vyhledáno dalších 57 pozitivních osob.

Epidemiologické šetření probíhá v současnosti u kontaktů těchto pozitivních osob, osoby v kontaktu jsou postupně odesílány na testování a jsou umisťovány do karantény.

Pokud se týká klinického průběhu onemocnění, u většiny zachycených případů se jednalo o bezpříznakové pacienty, nebo pacienty s velmi mírnými příznaky, takže neinformovali své ošetřující lékaře.

Ve vztahu k celkové epidemiologické situaci v rámci Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že se však stále jedná pouze o jedno lokální ohnisko infekce, i když s přesahem na okolní obce v okrese Karviná. Většina zaměstnanců dolu Darkov bydlí v bezprostředním okolí a nedojíždí na pracoviště z větších vzdáleností. Mimo samotnou karvinskou oblast můžeme situaci na území Moravskoslezského kraje označit za stabilní, v posledních dnech jsou zaznamenány pouze jednotlivé případy onemocnění .

V žádném případě tedy nejsou zatím nutná mimořádná opatření typu uzavření oblasti, případně plošná karanténní opatření na území kraje. V okrese Karviná však v souvislosti s tímto ohniskem epidemie bude vydáno mimořádné opatření MZ, kterým dojde ke zpomalení postupného rozvolňování dříve centrálně přijatých opatření.