Nahrávám...

Epidemiologická situace na území Moravskoslezského kraje od 22.9 do 25.9.2020 (14 hod)

Úvod / Koronavirus

V Moravskoslezském kraji, prioritně v okrese Ostrava-Město je i nadále pozorován výrazně zvýšený výskyt onemocnění COVID19, který přesahuje při 7denní incidenci počet 110 případů na 100 tisíc obyvatel, 14denní incidence je pak 170 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 10 % z celkového počtu. Zhoršená situace je pozorována i v dalších okresech Moravskoslezského kraje, 7denní incidence v okresech Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín se pohybuje od 50 do 100 případů na 100 tisíc obyvatel, podíl seniorní populace na celkovém počtu je v rozmezí 7 až 10%. Zvýšený počet případů vedl v hodnoceném k období k výraznějšímu počtu nově hospitalizovaných osob, což se projevilo i v mírném nárůstu počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, avšak stále se jedná o počet minimální, tj. v jednotkách případů. Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy jsou primárně navázány na rodinu či pracoviště, a také na školy, nejedná se tedy o situaci odlišnou v tomto pohledu od zbytku ČR. Mimo to byly hlášeny také výskyty v rámci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytovatelů sociální služeb, nejednalo se však o výrazné záchyty. Na základě analýzy příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií bylo rozhodnuto, že Moravskoslezský kraj bude vzhledem k výraznějšímu nárůstu počtu případů a zvýšenému počtu hospitalizací zařazen do stupně pohotovosti II, tzv. oranžové zóny.

V období od 22.9. do 25.9. je v MSK hlášeno celkem 495 pozitivních případů. Ve všech lokálních ohniscích se nám daří podchytit všechny epidemiologicky významné kontakty. V Ostravě jde o 162 případů, okres Frýdek-Místek a Opava mají shodně 90 potvrzených případů, následuje Karviná s 57 případy, Nový Jičín 49 případů a Bruntál se 47 případy.