Nahrávám...

Slova poděkování a pochvaly nás potěšila…

Úvod / Koronavirus

paní ředitelka KHS MSK obdržela formou emailu, který byl rovněž adresován našemu hejtmanovi, slova chvály. Jednalo se o situaci, kdy byl akademický pracovník jedné olomoucké vysoké školy kontaktován naším kolegou, aby provedl epidemiologické šetření po pozitivním testu na Covid-19. V dopise nám vyjádřil slova poděkování za to, jak zvládáme tuto těžkou situaci. V emailu přímo uvedl: „Kontakt ze strany KHS byl rychlý, jasný, přehledný, empatický a profesionální. Doufám, že všechny hygienické stanice v ČR mají natolik vyškolené a profesionální pracovníky, jako jsou ti Vaši.“

Takový projev uznání nám v této nelehké době přináší tolik potřebný pocit zadostiučinění z efektivně vykonané práce. Samozřejmě nás zahřálo u srdce také ujištění o tom, že bude dále šířit dobré jméno KHS Ostrava a především že bude dále informovat i mezi svými studenty na VŠ, že to opravdu není „chřipečka.“ My s potěšením sdílíme tuto příjemnou zkušenost i se svými spoluobčany v našem kraji.