KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Laguny Ostramo

Úvod / Laguny Ostramo

Na této stránce jsou umístěny všechny důležité informace a odkazy na články týkající se Lagun Ostramo.
Leták - Odstranění ropných kalů z areálu lagun Ostramo v Ostravě

19. 3. 2018
Hodnocení zdravotního rizika ze sanace lagun

19. 3. 2018


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) informuje o závěrech hodnocení zdravotního rizika ze sanace lagun, které bylo na její žádost zpracováno osobou s autorizací dle § 83e zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...Sanace ropných lagun v Ostravě z pohledu hygieny práce

7. 3. 2018


Dne 01.11.2017 opět započaly práce na sanaci ropných lagun v Ostravě. V souvislosti s touto problematikou Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě věnuje pozornost nejen komunálnímu prostředí, ale také pracovnímu prostředí…Pachy ze sanací na lagunách Ostramo

5. 3. 2018


Krajská hygienická stanice v Ostravě obdržela v posledních týdnech několik podnětů na zápach, který aktuálně vnímají obyvatelé částí Ostravy – zejména Fifejd, Mariánských Hor a Přívozu…Laguny Ostramo

31. 1. 2018


Občané některých částí Ostravy zaznamenávají v poslední době obtěžující zápach ropného nebo olejového charakteru. Tento zápach je charakteristický pro sanační práce, které byly zahájeny na ostravských lagunách ...