KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Úvod / Média / Detail

Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2003


Zveřejněno: 26. 1. 2004

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 10 182 potravinářských zařízení z tohoto počtu je 5 418 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především , dále dozoruje celkem 115 výrobců a dovozců PBU ( hračky, sklo, porcelán,keramika, potravinářské stroje a zařízení, kosmetika, výrobky pro děti do 3 let) a cca 800 prodejen těchto výrobků.

Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zkontrolováno během roku 2003 celkem 4 525 potravinářských provozů z toho bylo zkontrolováno 3 188 zařízení společného stravování,dále bylo zkontrolováno 562 provozoven vyrábějících či prodávajících PBU, ve kterých byla provedena kontrola 6 426 výrobků. Prošetřeno bylo i všech 160 přijatých stížností , zejména na hygienické nedostatky v potravinářských provozovnách.

V celkem 1 426 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady , za které byly uloženy blokové pokuty dle přestupkového zákona v celkové výši 938 000 Kč, nejčastěji byly zjišťovány závady ve vyvařujících restauracích kde bylo z tohoto počtu uděleno 654 pokut v celkové výši 494 300,-Kč.V zařízeních ve kterých byla provedena kontrola výroby PBU byla udělena 1 bloková pokuta ve výši 1 000,-Kč.

V celkem 240 potravinářských zařízeních a u jednoho výrobce hraček a u jednoho výrobce kosmetiky byly zjištěny závady většího rozsahu a proto bylo s provozovateli zahájeno správní řízení o uložení vyšší pokuty, celkem byly uloženy ve správním řízení pokuty ve výši 1 732 000,- Kč. Opět nejvíce pokut ve správním řízení bylo uloženo ve vyvařujících restauracích - 150 ve výši 1 181 000,- Kč.

V celkem 83 případech bylo ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví přistoupeno i k vydání rozhodnutí kterými byla např. omezena činnost v zařízeních společného stravování, zakázána distribuce některých výrobků či nařízeno provedení sanitace.

Nejčastěji byly zjišťovány závady ve stavebně technickém stavu provozoven, které jejich provozovatelé i přes odklad v délce 2 a půl roku neuvedli v soulad se s stávající legislativou, zejména chybí dovybavení epidemiologicky rizikových pracovišť a WC personálu vodovodními bateriemi bez ručního či pažního ovládání, mnohdy nebyly zřízeny úseky pro hrubou přípravu masa, vytloukání vajec či není zajištěno oddělené mytí stolního nádobí. S ohledem na tuto skutečnost je často zjišťováno křížení čistého či nečistého provozu- na ploše určené pro manipulaci se syrovými slepičími vejci se krájí vařené maso, knedlíky, připravují obložené chleby apod.. Velkým problémem je i dodržování spotřebních lhůt a teplot úchovy jak u teplých tak u studených pokrmů či cukrářských výrobků. Často jsou zjišťovány i závady v osobní či provozní hygieně, proto novelou zákona č. 258/2000 Sb. byla nově provozovatelům svěřena povinnost kontrolovat dodržování osobní a provozní hygieny u svých zaměstnanců, mnozí provozovatelé však na plnění této povinnosti příliš nedbají.

V rámci kontrolní činnosti byly odebrány vzorky pokrmů a surovin pro jejich přípravu v zařízeních společného stravování. Celkem bylo odebráno 882 vzorků z nichž 153 tj. 17 % nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Nejčastěji nevyhověly studené pokrmy ( zeleninové saláty, aspikové výrobky, lahůdkové saláty apod. ), kterých nevyhovělo 26,7 % požadavkům stávající legislativy, zchlazené a zmrazené pokrmy , kterých nevyhovělo 22,2 % ,cukrářské výrobky u tohoto typu pokrmu nevyhovělo požadavkům legislativy 22 % odebraných výrobků. V celém kraji nevyhovělo cca 12 % z odebraných zmrzlin, rovněž nevyhovělo cca 12 % teplých pokrmů odebraných v závodních stravovnách.

Velice potěšitelný fakt je, že vyhověly všechny vzorky teplých pokrmů odebraných ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách.

Na území Moravskoslezského kraje bylo rovněž odebráno 61 vzorků PBU z nichž nevyhověly 2 vzorky výrobků pro děti do 3 let - bryndáčky, 1 vzorek hraček a 1 vzorek výrobku určeného pro styk s potravinami.Zpět