KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Úvod / Média / Detail

Výsledky kontrolní činnosti na úseku hygieny výživy odboru hygieny výživy a PBU za rok 2004


Zveřejněno: 3. 2. 2005

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 10 182 potravinářských zařízení z tohoto počtu je 5 541 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především.

Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru během roku 2004 provedeno 5 382 kontrol zařízení společného stravování a výroben či prodejen potravin. Prošetřeno bylo i všech 99 přijatých stížností, zejména na hygienické nedostatky v zařízeních společného stravování.

V celkem 1 999 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 471 700 Kč,-. V celkem 260 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady většího rozsahu a proto bylo s provozovateli zahájeno správní řízení o uložení vyšší pokuty, celkem byly uloženy ve správním řízení pokuty ve výši 1 644 000,- Kč. Nejvíce pokut ve správním řízení bylo uloženo ve vyvařujících restauracích.

Celkem pětkrát bylo vydáno opatření orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým byla nařízena sanitace a jednou bylo nařízeno vyřazení zboží z oběhu.

Nejčastěji byly zjišťovány závady v osobní a provozní hygieně - nepoužívání osobních ochranných oděvů, nedostatečný úklid provozovny, tato závada byla zjišťována v cca 40 % provozoven. Další nejčastější závadou bylo nedodržování předepsaných teplot pokrmů - tato závada byla zjištěna v 37 % provozoven a křížení provozu bylo třetí nejčastější závadou - 30 % provozoven. Křížení bylo zjišťováno jak při skladování surovin po výrobu a pokrmů, tak při manipulaci s pokrmy či surovinami. Velmi běžné je společné skladování čerstvého výsekového masa či čerstvých slepičích vajec společně s tatarskou omáčkou, zeleninovými saláty či cukrářskými výrobky, nebo manipulace s vařenými pokrmy na stejné ploše která je určena pro manipulaci se syrovým masem, či používání stejného nože pro krájení syrového a vařeného masa, či čerstvé zeleniny na saláty.

V rámci kontrolní činnosti byly odebrány vzorky pokrmů a surovin pro jejich přípravu v zařízeních společného stravování. Celkem bylo odebráno 891 vzorků z nichž 85 tj. 9,5 % nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Nejčastěji nevyhověly nápoje a led do nápojů, kterých nevyhovělo více než 27 % a cukrářské výrobky u tohoto typu pokrmu nevyhovělo požadavkům legislativy cca 10 % odebraných výrobků. Velice potěšitelný fakt je, že vyhověly všechny vzorky zchlazených a zmražených pokrmů a téměř všechny teplé pokrmy.Zpět