KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění - archív

Úvod / Média / Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění - archív


Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 1. čtvrtletí roku 2005

19. 4. 2005

Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zkontrolováno za období I. čtvrtletí roku 2005 celkem 1249 potravinářských provozů ...
Ochrana zdraví horníků před účinky škodlivé prašnosti

11. 4. 2005

Doly jsou v našem regionu jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví. Také z hlediska ochrany zdraví představují významnou oblast už tím, že zaměstnávají největší počet pracovníků. Tito pracovníci jsou vesměs vystaveni nepříznivým faktorům pracovního prostředí s výraznými dopady na jejich zdravotní stav...
O kojení nejen 7. dubna

7. 4. 2005

Sedmý duben je tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den zdraví. Mottem pro letošní rok je: „Važme si každé matky a dítěte!“...
Pracovní prostředí Moravskoslezského kraje

5. 4. 2005

Kategorizace prací je metodou hodnocení pracovního rizika, jejímž cílem je zajistit objektivní podklady pro hygienický dozor v oblasti hygieny práce, sjednocení požadavků na preventivní lékařské prohlídky pracovníků v riziku...
Nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji

5. 4. 2005

Vystupňovaným působením pracovního prostředí je vznik nemoci z povolání...
Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v MS kraji

25. 2. 2005

Epidemiologická situace ve výskytu ARI se v kraji, ve srovnání s minulým týdnem, výrazně zhoršila. V 8 kal. týdnu dosáhla hodnoty 3 907 nemocných na 100 000 obyvatel, což je nejvyšší nemocnost v rámci ČR, kde republikový průměr představuje 3 029 nemocných na 100 000 obyvatel…
Výsledky kontrolní činnosti na úseku hygieny výživy odboru hygieny výživy a PBU za rok 2004

3. 2. 2005

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 10 182 potravinářských zařízení z tohoto počtu je 5 541 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především…
Strana 206 z 207