Nahrávám...

Pozvánka na konferenci MORAVSKÉ DNY HYGIENY VÝŽIVY</a><br><a href="../01_aktuality/files/dny_vyzivy_2005.pdf" class="download">Přihláška ke stažení [PDF].

Úvod / Občanům / Pozvánka na konferenci MORAVSKÉ DNY HYGIENY VÝŽIVY</a><br><a href="../01_aktuality/files/dny_vyzivy_2005.pdf" class="download">Přihláška ke stažení [PDF].

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

ve spolupráci se

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVOU ČESKÉ REPUBLIKY

pořádá

MORAVSKÉ DNY HYGIENY VÝŽIVY

Záštita nad konferencí
 • MUDr. Michael Vít, PhD.
  Hlavní hygienik České republiky
 • MVDr. Milan Malena
  ústřední ředitel Státní veterinární správy České republiky
 • MUDr. Helena Šebáková
  ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Termín a místo konání
 • 13.-14. října 2005
 • Hotel Červenohorské sedlo, Šumperk
Program

13.10.2005 - čtvrtek


9,00 - 9,45 hodin – registrace účastníků


Dopolední program 10.00-12.00 hodin


 • Zahájení (MUDr. Helena šebáková - KHS MSK Ostrava)
 • Organizační pokyny (MUDr. Pavla Svrčinová – KHS MSK Ostrava)
 • Botulismus (RNDr. Dittmar Chmelař – ZÚ Ostrava)
 • Botulismus-kasuistika (MUDr. Eva Procházková, MUDr. Marie Bastlová, MUDr. Kateřina Szpaková – KHS MSK Ostrava)
 • Listerie (MUDr. Pavla Svrčinová – KHS MSK Ostrava)
 • Virové alimentární nákazy (MUDr. Anna Přívorová – ZÚ Brno)
 • Campylobacter (MUDr. Jozef Dlhý – KHS KHK)

13,00 - 14,00 hodin – oběd


Odpolední program 14.00-17.00 hodin


 • Alergeny v kosmetice (Mgr. Petr Svoboda – Masarykův onkologický ústav Brno)
 • Novinky v legislativě-alergeny v kosmetice (JUDr. Ivo Krýsa – MZ ČR)
 • Poznatky z dozoru PBU-značení malých kosmetických výrobků (MVDr. Hana Šuchmová – KHS MSK Ostrava)
 • Nová legislativa-značení potravin (MVDr. Jaroslav Horký – Expert a Partner, spol. s r.o.)
 • Novinky v oboru hygieny výživy (Ing. Silvie Slavíková – MZ ČR)

18,00 - 19,00 hodin – večeře

20,00 hodin – společenský večer s živou hudbou


14.10.2005 - pátek


8,00 - 9,00 hodin – snídaně


Dopolední program 9.00-12.00 hodin


 • Vystoupení Hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D
 • Vystoupení hostů ze Slovenské republiky (MUDr. Trusková a MUDr. Havelková)
 • Aktuality z hlediska chemických rizik z potravin (doc. MVDr. Jiří Ruprich, Csc – CHPŘ SZÚ Brno)
 • Novinky v legislativě hygieny výživy (JUDr. Zdena Krýsová – MZ ČR)
 • Novinky ve veterinární legislativě EU a její aplikace v ČR – „hygienické balíčky“ (Zástupce odboru legislativního a právního SVS ČR)
 • Problematika vedlejších živočišných produktů (MVDr. Radek Belza – SVS ČR)
 • Transmisivní spongiformní encefalopatie – etiologie, patogeneze, onemocnění lidí a zvířat, diagnostika, prevence a ochrana spotřebitele. (MVDr. Jan Bardoň, Ph.D. – SVÚ Olomouc)

12,00 hodin – zakončení konference

12,00 - 13,00 hodin – oběd


Změna programu vyhrazena.
Organizační pokyny

Do 15. 9. 2005 je nutno odeslat přihlášky k rukám MUDr. Svrčinové na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava nebo na e-mailovou adresu: pavla.svrcinova@khsova.cz

Cena za ubytování

600,- Kč na osobu/noc se snídaní (dvoulůžkový pokoj)
100,- Kč oběd
120,- Kč večeře


Přihláška ke ztažení [PDF].

Zveřejněno: 18.8.2005