Nahrávám...

Výsledky kontroly zmrzliny v letním období 2011

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly zmrzliny v letním období 2011

V průběhu letošní letní sezóny byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedeny kontroly provozoven s výrobou a prodejem zmrzliny. V rámci Moravskoslezského kraje je v současnosti evidováno přes 300 provozoven s tímto sortimentem, avšak velkou část tvoří mobilní a přenosné stánky fungující pouze za pěkného počasí. V období od června do poloviny srpna bylo prozatím zkontrolováno 60 restaurací, cukráren a stánků. Ve 13-ti případech, tj.v necelých 22%, byly zjištěny závady, za které provozovatelé zaplatili sankce ve výši 20.000 Kč.

K poměrně častým závadám patřily nedostatky v provozní hygieně v zázemí provozovny, zejména neprovádění pravidelného úklidu a skladování nepotřebného inventáře. Přímo na prodejním místě se tyto nedostatky už nevyskytovaly. Rovněž úroveň osobní hygieny je každoročně vyšší a nečistý nebo nevhodný pracovní oděv byl konstatován pouze ojediněle. Z hlediska stavebně technického stavu byly všechny provozovny na vyhovující úrovni, jen v jednom případě byly zjištěny provlhlé, znečištěné stěny a jedenkrát byla zjištěna porucha přívodu teplé vody u umývadla.

Závažnější bylo nesprávné skladování zmrzliny nebo zmrzlinové směsi společně se syrovým masem, vejci nebo nečištěnou zeleninou. Provozovatelé tím mohou způsobit přenos patogenních mikroorganismů do prodávané zmrzliny a vyvolat tak vznik průjmového onemocnění u spotřebitelů. Další závada se týkala neznačení nádob se zmrzlinou dovezenou z jiné výrobny. Vzhledem k tomu, že není zřejmý původ takového výrobku, nelze zjistit výrobce ani datum spotřeby, nesmí být tato zmrzliny dále uváděna do oběhu. Pouze ve dvou případech bylo zjištěno používání prošlých surovin, konkrétně ovoce ke zdobení zmrzliny a surovin k výrobě ledové tříště.

Celkově lze konstatovat, že v porovnání s předchozími lety se zvyšuje hygienická úroveň při prodeji zmrzliny, personál bývá vhodně upraven, používá správné podávací náčiní. Zmrzliny mají rovněž dobrou kvalitu po mikrobiologické a chemické stránce. Laboratornímu rozboru bylo podrobeno 26 vzorků a všechny byly hodnoceny jako zdravotně nezávadné, bez přítomnosti patogenních mikroorganismů. Mírně zvýšený počet indikátorových mikroorganismů, který souvisí s nedostatky ve skladování a provozní hygieně, byl zjištěn v 5-ti případech. Obsah syntetických barviv byl tento rok bez závad, nedošlo k překročení nejvyššího přípustného množství. Tato skutečnost svědčí o tom, že provozovatelé používají hotové směsi a zmrzliny dále nepřibarvují.

Výsledky kontrol ukazují, že provozovatelé postupně zavádí své vlastní kontrolní systémy, například kontrolu data spotřeby u používaných surovin, kontrolu teploty v chladících a mrazících zařízeních, vedou evidenci o výrobě zmrzliny, a tím zajišťují výrobu zdravotně nezávadných produktů. Kontroly budou pokračovat i ve druhé polovině srpna a v průběhu září a zaměří se nejen na zmrzlinu, ale i na ledové tříště a zmrzlinové poháry.

Zveřejněno: 23.8.2011