KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 35.týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 35.týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v tomto kalendářním týdnu provedli závěrečné plánované vzorkování kvality vody na všech koupacích místech v kraji. Laboratorní rozbory potvrdily i přes teplé počasí v posledních prázdninových dnech setrvávající kvalitu vody na většině sledovaných nádrží.

Výjimkou je nádrž Baška, kde došlo k výraznému nárůstu toxických sinic až k horní hranici pro hodnocení kvality vody oranžovým sluníčkem. Na tomto koupacím místě již nedoporučujeme koupání.

V rybníku Bohušov na Bruntálsku došlo k výraznému poklesu jak počtu toxických sinic, tak i fytoplanktonu. Tato nádrž je na konci koupací sezóny hodnocena zeleným sluníčkem.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

V průběhu letních měsíců byla pracovníky KHS MSK provedena rovněž kontrola všech umělých koupališť na území Moravskoslezského kraje. Nebylo prokázáno zásadní porušení požadavků plynoucích ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a příslušného prováděcího předpisu. Drobné nedostatky byly řešeny s jednotlivými provozovateli na místě, zpravidla udělením blokových pokut.

Zveřejněno: 1.9.2011