Nahrávám...

Dny NATO 2011 – kontrola stánků s rychlým občersvením

Úvod / Občanům / Dny NATO 2011 – kontrola stánků s rychlým občersvením

V letošním roce se opět konala tradiční akce s názvem Dny NATO, která probíhala na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Hlavní program se uskutečnil 24. a 25 9. a zůčastnilo se ho přes 200 000 lidí. Kromě prohlídky vojenské a záchranářské techniky byl návštěvníkům nabídnut široký sortiment občerstvení, od ohřívaných uzenin, bramboráků a palačinek, až po grilovaná masa, asijské pokrmy a zmrzliny.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě každoročně prověřuje hygienickou úroveň stánků s rychlým občerstvením, a to především z důvodu prevence vzniku hromadných alimentárních onemocnění. Riziko vzniku zdravotních potíží je způsobeno především nezajištěním správné skladovací teploty, nesprávnou manipulací s potravinami a nedostatečnou osobní a provozní hygienou.

V průběhu akce bylo letos zkontrolováno 42 stánků a vzhledem k teplému počasí se pozornost zaměřila především na skladovací teploty u rizikových potravin, jakými jsou maso, uzeniny, bagety. Nedostatky v této oblasti byly zjištěny pouze ve 4 případech, ostatní provozovatelé měli dostatečný počet funkčních chladících zařízení. V několika stáncích a přívěsech byly konstatovány nedostatky ve značení potravin (chybějící etikety, dodací listy), ojediněle bylo zjišťováno křížení činností, nedostatky v čistotě a prošlé potraviny. Celkem byly závady zjištěny v 9-ti případech a na místě bylo uloženo 9 blokových pokut v celkové výši 6.500,- Kč.

Hygienickou úroveň akce se pořadatelé snaží každoročně zlepšovat. Pitná voda je zajišťována mobilními cisternami, k dispozici jsou mobilní toalety, pro potravináře samostatné a označené, v celém areálu jsou instalovány velké plastové kontejnery na odpadky. Většina provozovatelů má své stánky vybavené zásobníky vody s možností ohřevu, tekuté mýdlo a papírové ručníky pro udržování osobní hygieny jsou až na výjimky samozřejmostí.

Celkově lze konstatovat zlepšující se trend v hygienické úrovni akce, jak ze strany pořadatelů, tak ze strany provozovatelů stánků. Kontroly Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje směřují k ověření dodržování základních hygienických pravidel při přípravě občerstvení a ke sjednání okamžité nápravy v případě zjištění nedostatků. Jedná se například o likvidaci prošlých či smyslově narušených potravin, přemístění potravin tak, aby se vzájemně neovlivňovaly, seřízení chladících zařízení nebo doplnění prostředků k mytí rukou. Výsledkem kontrol proto nebývá jen uložení sankce, ale především odstranění závady přímo na místě. Tímto způsobem jsou snižovány možnosti vzniku onemocnění z potravin, které by zejména u akcí velkého rozsahu mohly postihnout vysoký počet konzumentů.

Zveřejněno: 29.9.2011