KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (34. týden)

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (34. týden)

Ve dnech 22. a 23. srpna 2005 byly pracovníky Krajské hygienické stanice MSK provedeny další kontrolní odběry k ověření kvality vody ke koupání na všech 30 koupacích místech v kraji.

Ke zlepšení kvality vody došlo na vodní nádrži Kletné na Novojičínsku. Laboratorními rozbory byl prokázán pokles množství sinic až na hodnoty, které již nepředstavují zdravotní riziko pro koupající se osoby.

Zhoršení kvality po stránce mikrobiologické bylo zaznamenáno na bohumínské nádrži – Vrbické jezero. Z tohoto důvodu se doporučuje omezit koupání v této nádrži, popřípadě po koupání osprchovat se pitnou vodou.

V nádrži u autokempu v Budišově nad Budišovkou i nadále platí zákaz koupání vzhledem k masivnímu množství toxických forem sinic. Jedná se o sinice vytvářející toxiny vyvolávající zdravotní problémy u populace.

Ve zbývajících nádržích na území Moravskoslezského kraje je koupání bez zdravotních rizik.

Zveřejněno: 25.8.2005