Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 2.12.2011

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 2.12.2011

V tomto týdnu nemocnost ARI v kraji představovala 1 162 případů na 100 000 obyvatel, což znamená ve srovnání s minulým týdnem pokles nemocnosti o 4,5%. Komplikace onemocnění se vyskytly v 1,5% případů. Nezměnila se věková distribuce nemocných a nadále jsou nejvíce postiženy děti předškolního věku, méně pak školní děti. Největší nárůst nemocnosti je evidován v okrese Nový Jičín.

Sledovaný podíl osob ošetřených v kraji pro ARI na LSPP stoupl a pohyboval se v rozmezí 20-28% a uvedeného maxima dosahoval i ve dnech pracovního volna.

Dle Národní referenční laboratoře pro chřipku je situace v ČR stále klidná, záchyty chřipky pouze sporadické.

V Evropě nedochází k významnému šíření chřipkové infekce. Státy hlásí nulovou až sporadickou aktivitu s výjimkou Holandska, které situaci hodnotí jako lokální výskyt, avšak bez výrazného vzestupu nemocnosti. Evropský hlásící systém pro infekční nemoci (TESSy) eviduje celkem 119 průkazů chřipky z toho 85 případů chřipky A (78% H3N2 a 22% H1N1) a 34 případů chřipky B. U A typu převažuje jednoznačně subtyp A/H3N2, který nebyl t.č. v ČR prokázán.

Zveřejněno: 2.12.2011