Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 9.12.2011

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 9.12.2011

V tomto týdnu nemocnost ARI v kraji představovala 1 452 případů na 100 000 obyvatel, což znamená ve srovnání s minulým týdnem vzestup nemocnosti o 25 %. Komplikace onemocnění se vyskytly v 1,3% případů. Nezměnila se věková distribuce nemocných a nadále jsou nejvíce postiženy děti předškolního věku, méně pak školní děti. Ve věkové skupině nad 60 let došlo k zvýšení nemocnosti. V okrese Ostrava je evidován největší nárůst nemocnosti, zejména pak u dětí ve věku 0-5 let.

Sledovaný podíl osob ošetřených v kraji pro ARI na LSPP se pohyboval v rozmezí 23-25% a ve dnech pracovního volna dosahoval 26-32%.

Dle Národní referenční laboratoře pro chřipku je situace v Evropě stále klidná, nikde nedochází k významnému šíření chřipky. Pouze několik evropských zemí hlásí sporadický výskyt: vyjma ČR ještě Francie, Irsko, Norsko, Španělsko a Velká Británie (Skotsko). Situace v ČR se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila.

Zveřejněno: 9.12.2011