Nahrávám...

Byl vyhlášen signál upozornění na možnost výskytu smogové situace

Úvod / Občanům / Byl vyhlášen signál upozornění na možnost výskytu smogové situace

Především vlivem zhoršených rozptylových podmínek byl dne 20.12.2011 v 7:20 hodin vyhlášen Českým hydrometeorologickým ústavem signál upozornění na možnost výskytu smogové situace.

Zhoršená kvalita ovzduší se týká oblastí Ostravsko-Karvinska u sledovaného parametru prašného aerosolu (polétavý prach). Nejhorší situace byla dnes v 7 hodin ráno na stanici v Bohumíně, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 120 mikrogramů.m-3 (denní limit je přitom 50 mikrogramů.m-3).

I přesto, že není vyhlášen signál regulace, vyzýváme provozovatele významných průmyslových a energetických zdrojů, aby sami veřejně deklarovali, která opatření učiní ke snížení vypouštěných znečišťujících látek.

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným se doporučuje omezit pobyt venku, není vhodné venku sportovat, větrat by se mělo jen krátce a intenzivně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.


Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách hydrometeorologů, popř. telefonním čísle 596 900 265 nebo na teletextu České televize (str.180).


po ověření informací z regionální pobočky ČHMÚ vydal Ing. Marek Bruštík, Krajský úřad Moravskoslezský kraj
tel: 602 236 852

Zveřejněno: 20.12.2011