Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 6.1.2012

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 6.1.2012

V tomto týdnu nemocnost ARI v kraji představovala 1316 případů na 100 000 obyvatel, což znamená ve srovnání s minulým týdnem sice nárůst nemocnosti, avšak s ohledem na skutečnost že v minulém kalendářním týdnu byla nemocnost snížena vlivem období vánočních a novoročních svátků nejedná se o nijak významný nárůst.

Podíl osob ošetřených v kraji na LSPP se výrazně nezměnil a zůstává stále na příznivé hodnotě 20,9%, s navýšením na 24% - 29 % ve dnech pracovního volna.

Dle Národní referenční laboratoře pro chřipku nebyl nikde v Evropě popsán významný přenos chřipkové infekce, výskyt je stále hodnocen většinou jako sporadický s výjimkou Itálie, kde je výskyt lokální. Převažujícím patogenem je stále chřipka A - subtypy H3N2, mírně se uplatňuje i typ B, u případů těžké respirační infekce převažuje chřipka A - subtyp H1N1 pdm.

Situace v ČR je obdobná jako v ostatních evropských státech, výskyt onemocnění je sporadický. Z odebraných vzorků v Moravskoslezském kraji od pacientů s chřipkovými příznaky byl v tomto kalendářním týdnu prokázán u dospělé osoby virus chřipky B.

Zveřejněno: 6.1.2012