KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (35. týden)

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (35. týden)

I v tomto týdnu bylo pracovníky Krajské hygienické stanice MSK provedeno posouzení kvality vody ke koupání na všech 30 koupacích místech v kraji.

Laboratorními rozbory bylo potvrzeno, že po období tříletého sledování kvality koupací vody o vysoké kvalitě na Slezské Hartě došlo k výraznému zhoršení.

Na všech sledovaných koupacích místech Slezské Harty došlo k masivnímu pomnožení toxických forem sinic vytvářejících vodních květ. Jedná se o rody Microcystis a Planktothrix.

Vzhledem k tomuto nálezu není koupání v této nádrži vhodné a přináší zdravotní rizika pro koupající se osoby.

Začátkem příštího týdne bude provedeno mimořádné vzorkování a na základě výsledků bude rozhodnuto, zda Krajská hygienická stanice vydá zákaz koupání v této nádrži.

V nádrži u autokempu v Budišově nad Budišovkou i nadále platí zákaz koupání vzhledem k masivnímu množství toxických forem sinic. Jedná se o sinice vytvářející toxiny vyvolávající zdravotní problémy u populace.

Pro zhoršenou kvalitu vody na bohumínské nádrži - Vrbické jezero v mikrobiologických ukazatelích stále platí doporučení omezit koupání v této nádrži.

Ve zbývajících nádržích na území Moravskoslezského kraje je koupání bez zdravotních rizik.

Zveřejněno: 2.9.2005