Nahrávám...

Kontrola hygienické úrovně asijských restaurací v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola hygienické úrovně asijských restaurací v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje poskytla dne 5.9.2005 ČTK následně 6.9.2005 dalším deníkům informaci ohledně kontrol asijských restaurací v Moravskoslezském kraji. Níže je uvedeno plné znění poskytnutého textu:

Pracovníci KHS MSK provádějí pravidelný a plánovaný státní zdravotní dozor jak v restauracích asijských, tak i v ostatních zařízeních poskytujících stravovací služby. Asijské a jiné exotické restaurace jsou posuzovány dle stejných pravidel, nejsou tedy evidovány jako samostatná skupina provozů.

Ze stávající evidence je samozřejmě možné vyhodnotit výsledky hygienických šetření v asijských restauracích, které probíhaly přůběžně celý rok a ve zvýšené míře v měsíci srpnu. Do 26.8.2005 bylo na území Moravskoslezského kraje prověřeno 59 asijských kuchyní, bister a bufetů, z celkového počtu 70 provozoven. Za zjištěné nedostatky bylo uděleno 55 blokových pokut v celkové výši 92 500 Kč. V závažnějších případech bylo s provozovateli zahájeno správní řízení ve věci uložení pokuty a to v celkové částce 25 000 Kč. V 11 provozovnách došlo k přerušení činnosti do doby provedení důkladné sanitace.

Nedostatky zjišťované v exotických restauracích patří zejména do skupiny "křížení provozu", což znamená nedostatečné oddělení činností při přípravě a skladování syrového masa od krájení zeleniny na saláty a zeleninové oblohy. Rovněž časté bývají závady ve značení polotovarů. V asijských kuchyních jsou používány odlišné technologie přípravy pokrmů (nakládání masa), které jsou však téměř vždy ukončeny důkladnou tepelnou úpravou daného pokrmu. Z důvodu ověření zdravotní nezávadnosti byly v asijských restauracích odebírány vzorky těchto jídel k laboratornímu vyšetření, v několika případech se jednalo právě o pokrmy připravené netradiční technologií (např. suši). Všech 11 vzorků po mikrobiologické stránce vyhovělo požadavkům legislativy.

V roce 2005 byl řešen pouze jeden podnět ze strany spotřebitele na hygienickou úroveň asijské restaurace a nevyskytla se žádná epidemiologicky závažná situace s podezřením na vznik alimentárního onemocnění způsobeného asijským pokrmem.

Na základě výše uvedeného lze zkonstatovat, že asijské restaurace jsou kontrolovány se stejnou frekvencí jako restaurace české, rovněž nedostatky v nich zjišťované mají podobný charakter a jsou sankcionovány v podobném rozsahu. V rámci MSK nebyly v průběhu kontrol zjištěny nedostatky, na základě kterých by bylo nutné zakázat přípravu asijských pokrmů. V září budou hygienické kontroly v asijských restauracích i českých kuchyních pokračovat.

V denících byly v článcích týkajících se asijských restaurací zveřejněny pouze některé informace poskytnuté KHS

Deník Právo, 6.9.2005:

Další nepořádek v asijských restauracích

Rozruch kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám v jídelnách nabízejících exotické pokrmy nekončí. Také většina asijských restaurací v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které poslední srpnový týden prověřovala Česká obchodní inspekce (ČOI), neobstála.

Inspektoři zjistili nedostatky u 11 z 18 kontrolovaných provozoven, uvedla včera ředitelka ostravské ČOI Danuše Kotalová. Zhruba třetina nedostatků souvisela s provozní hygienou. Podle ředitelky se však nejednalo o tak závažné prohřešky, aby kontroloři museli provozovny zavřít.

"Šlo například o nečistotu v kuchyni a skladu, odpadky v neuzavřených nádobách a podobně," uvedla Kotalová. ČOI uložila 14 blokových pokut v celkové výši 15 500 Kč. V jednom případě bude zahájeno správní řízení kvůli porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Pracovníci Krajské hygienické stanice v Ostravě nezjistili letos při kontrolách asijských provozoven veřejného stravování závažné nedostatky, řekla včera ředitelka stanice Helena Šebáková. Od začátku roku jich přitom v kraji zkontrolovali 59 z celkových 70. Na krátkou dobu zavřeli 11 provozoven.

"Nejčastějšími nedostatky bylo nedostatečné oddělení syrového masa od krájení zeleniny," uvedla Šebáková.

Laboratorní vyšetření podle ní prokázala, že jídla, která asijské kuchyně v kraji připravují, jsou zdravotně nezávadná.

Moravskoslezský deník, 6.9.2005

Mohlo by vás zajímat

Ostrava Většina asijských restaurací, které poslední srpnový týden prověřovali v Moravskoslezském a Olomouckém kraji pracovníci České obchodní inspekce ( ČOI), neobstála. Inspektoři zjistili nedostatky u 11 z 18 kontrolovaných provozoven, řekla včera ředitelka ostravské ČOI Danuše Kotalová. Zhruba třetina nedostatků souvisela s provozní hygienou. Podle ředitelky se však nejednalo o tak závažné prohřešky, aby kontroloři museli provozovnu zavřít.

" Nedostatky v provozní hygieně byly zjištěny ve čtyřech případech, jednalo se například o nečistotu v kuchyni a skladu, odpadky v neuzavřených nádobách a podobně," uvedla Kotalová. Inspektoři ČOI při kontrole asijských bister, bufetů a restaurací narazili na chybějící oceňování zboží nebo používání neschválené váhy. Rovněž se stalo, že nedostali požadované informace o hmotnosti podávaných pokrmů, neměli možnost překontrolovat si hmotnost jídla, případně marně čekali na účet, o jehož vydání museli sami požádat. Za zjištěná pochybení uložili čtrnáct blokových pokut v celkové výši 15 500 korun. V jednom případě bude zahájeno správní řízení kvůli porušení zákona o ochraně spotřebitele. Rovněž zakázali používání nevyhovujících měřidel, na která narazili ve třech případech. O zjištěných nedostatcích v čistotě provozoven bude ČOI podle Kotalové informovat hygieniky. Ani pracovníci Krajské hygienické stanice v Ostravě nezjistili letos při kontrolách asijských provozoven veřejného stravování žádné závažné nedostatky, řekla ředitelka stanice Helena Šebáková. Od začátku roku jich přitom v kraji zkontrolovali 59 z celkových 70. Na krátkou dobu do provedení sanitace hygienici zavřeli 11 provozoven.

" Nejčastějšími nedostatky bylo nedostatečné oddělení činností při přípravě a skladování syrového masa od krájení zeleniny na saláty a zeleninové oblohy. Rovněž časté bývají závady ve značení polotovarů," uvedla Šebáková. Kontrolní laboratorní vyšetření podle ní prokázala, že jídla, která asijské kuchyně v kraji připravují, jsou zdravotně nezávadná.

V jiných částech republiky dopadají kontroly exotických restaurací podstatně hůře. Inspektoři ČOI v srpnu zavřeli kvůli velké špíně a nepořádku čtyři asijské restaurace v Praze, Brně a Českých Budějovicích a egyptskou restauraci v Plzni.

Asijská restaurace na Sokolské ulici v centru Ostravy nezaznamenala po sérii zavřených provozoven úbytek návštěvníků. " Lidé se jen častěji ptají na dodržování hygieny. Ale ta je u nás v pořádku, já bych nepracovala někde, kde mají špinavou kuchyni," řekla obsluhující servírka.

Zveřejněno: 6.9.2005