Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 2.3.2012

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 2.3.2012

V 9. kalendářním týdnu zaznamenáváme vzestup nemocnosti ARI na 1 248 nemocných na 100 000 obyvatel kraje, což je zvýšení o 5% oproti předchozímu týdnu. Co se týká věkové distribuce nemocných došlo k vzestupu nemocnosti u školních dětí a osob nad 60 let. Nejvyšší nemocnost je v okrese Ostrava a Opava.

Během uplynulého týdne dosahoval počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP 30% s navýšením na 35 % ve dnech pracovního volna.

Dle Národní referenční laboratoře pro chřipku SZÚ Praha je situace v ČR s ohledem na počty hlášených případů ARI stále na neepidemické úrovni a nemocnost víceméně stagnuje na zhruba stejné hodnotě již několik týdnů.

Situace v Evropě je mimořádně různorodá, od plošné epidemie až po sporadický výskyt. Plošnou epidemii hlásí 11 zemí (Rakousko, Belgie, Estonsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko). S výjimkou Polska jasně stoupá nemocnost u všech našich sousedů (Německo hlásí regionální epidemie a vzestup nemocnosti, Slovensko sporadický výskyt, ale jasný nárůst nemocnosti, Rakousko má plošnou epidemii). Celkově lze shrnout, že většina západní Evropy eviduje epidemický výskyt chřipky, nicméně i zde jsou v dynamice nárůstu nemocnosti velké rozdíly.

Zveřejněno: 2.3.2012