Nahrávám...

Informace k Pokynu Ministerstva zdravotnictví, Hlavního hygienika ČR

Úvod / Občanům / Informace k Pokynu Ministerstva zdravotnictví, Hlavního hygienika ČR

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě oznamuje, že na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví čj. 44771/2012-NH-30.1-4.12.12 ze dne 6.12.2012 bude přijímat podněty občanů, týkající se podezření na držení nebezpečných lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových.

Občané mohou předat podezřelé lihoviny (minimálně 200 ml), včetně potřebných informací o způsobu jejich nabytí a po ověření totožnosti žadatele, na kterémkoliv územním pracovišti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, kde budou provedeny odběry vzorků k laboratornímu vyšetření.

Vyšetření vzorků bude pro občany probíhat bezplatně. Podněty budou přijímány v pracovních dnech po celou pracovní dobu.

Nebude prováděno vyšetřování na základě žádostí podnikatelů u lihovin určených k prodeji v provozovnách potravinářských podniků včetně provozoven stravovacích služeb.

Zveřejněno: 6.12.2012