Nahrávám...

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) a bacilární úplavice v MS kraji – stav k 28.12.2012

Úvod / Občanům / Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) a bacilární úplavice v MS kraji – stav k 28.12.2012

a bacilární úplavice v MS kraji – stav k 28.12.2012

V tomto týdnu nemocnost ARI v kraji představovala 780 případů na 100 000 obyvatel, což je ve srovnání s minulým týdnem snížení o 44,2 %. Toto snížení je především dáno 3 dny pracovního volna. Co se týká věkové distribuce, nejvyšší nemocnost je zaznamenána u předškolních dětí.

Během uplynulého týdne dosahoval počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP 20% s navýšením na 45 % ve dnech pracovního volna.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze je v ČR evidován výskyt chřipky.

Bacilární úplavice - v tomto týdnu bylo hlášeno 5 nových případů onemocnění v Ostravě, z toho 4 děti a 1 dospělá osoba. V rodinách platí i nadále dodržování protiepidemických opatření k zamezení dalšího šíření, která byla vydána formou rozhodnutí.

Od začátku srpna k dnešnímu dni v Ostravě evidujeme 128 onemocnění v sociálně slabých rodinách.

Zveřejněno: 28.12.2012