Nahrávám...

Štěnice v bytech

Úvod / Občanům / Štěnice v bytech

V posledních cca 10 letech zaznamenávají pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje vyšší počet dotazů občanů na výskyt štěnic ve svých domácnostech. Desítky telefonátů ročně jsou zejména z ostravsko-karvinského regionu, problém s výskytem štěnic je ale i v dalších územích našeho kraje i České republiky, obecně se jedná o problém celosvětový.

Při zjištění, že ve svém okolí se mohou vyskytovat štěnice, cítí občané tento problém jako nepříjemný zásah do svého soukromí, mají obavy o své zdraví, na druhé straně je však pro ně toto téma citlivé a obávají se o něm veřejně mluvit. Tato obava pravděpodobně vyplývá z představy, že výskyt hmyzu musí vždy souviset se znečištěným prostředím nebo nehygienickými podmínkami.

Výskyt a šíření štěnic však dnes již nesouvisí pouze s nízkým hygienickým standardem bydlení ani není soustředěn do specifických sociálních či národnostních vrstev, ale může být ve všech typech ubytovacích zařízení, obytných i rodinných domech. Nejčastější způsob jejich přenosu souvisí se zvýšeným pohybem lidí v rámci jejich individuálních nebo pracovních cest spojených s ubytováním, v případě návštěvy silně zamořeného prostředí je možný přenos i svrchními oděvy, problém může vzniknout i při použití nábytku vyřazeného z problematického místa. Výskyt štěnic je přitom zpočátku těžko identifikovatelný, v denní době nemusí být patrné žádné známky – jsou schované v úkrytech nábytku, podlah, krytů zásuvek apod., signálem bývají až reakce na jejich poštípání, které ale mohou být zaměnitelné s jinými druhy hmyzu (např. blechy, komáři). Někteří lidé přitom na bodání nemusí mít žádné reakce. Šíření jejich výskytu napomáhají i snahy o jejich laickou likvidaci různými prostředky, které jsou na trhu volně k dispozici. Výsledkem těchto snah je silná rezistence štěnic vůči široké škále chemických přípravků.

Specifický způsob chování a života štěnice domácí, která přežívá v úkrytech i po hladovění v řádech několika týdnů až měsíců, vyžaduje i specifický přístup k jejich hubení, který je dnes vyhrazen výhradně odborným firmám a osobám s odbornou způsobilostí v problematice desinfekce, dezinsekce a deratizace.

V případě zjištění nebo obavy z výskytu štěnic ve svém bytě nebo ubytovacím zařízení je proto nezbytné ihned se obrátit na některou z takto specializovaných firem, která prošetří možný rozsah výskytu a navrhne další postup, jehož součástí mohou být opakované dezinsekční zásahy v celém bytě nebo domě i návrhy na likvidaci nábytku spálením. Doporučení těchto odborníků by měli občané v maximální míře respektovat, umožnit jim přístup k aplikaci přípravků a v obytných domech informovat i obyvatele okolních bytů.

Z pozice hygienické služby, na kterou se občané obrací s žádostí o pomoc, je možné komunikovat pouze s vlastníky nemovitostí, kterým může v případě prokázaného výskytu hmyzu v jejich objektu nařídit zajištění speciální ochranné dezinsekce. Další možností hygienické služby je kontrola opatření provedených odbornou firmou.

Souhrnným doporučením jak postupovat v případě zjištění výskytu štěnic tedy je – neprovádět sami jejich likvidaci chemickými přípravky, ihned kontaktovat odbornou firmu a poskytnout jí součinnost, informovat o situaci vlastníka objektu.

Zveřejněno: 14.1.2013