Nahrávám...

Vyhlášení smogové situace pro oblast Ostravska, Karvinska, Frýdecko - Místecka (bez Třinecka)

Úvod / Občanům / Vyhlášení smogové situace pro oblast Ostravska, Karvinska, Frýdecko - Místecka (bez Třinecka)

Pro území Ostravska, Karvinska a Frýdecko - Místecka (bez Třinecka) byla dne 15.1.2013 v 6:12 SEČ vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ .

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Zveřejněno: 15.1.2013