KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Ozdravné pobyty dětí z MSK

Úvod / Občanům / Ozdravné pobyty dětí z MSK

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě /KHS/ jako orgán státní správy, který působí v regionu se zhoršenou kvalitou ovzduší, byla na podkladě odborných průkazů zdravotního efektu jedním z iniciátorů ozdravných pobytů dětí.

V rámci sledování zdravotního stavu obyvatel našeho kraje požádala v této souvislosti o zpětnou vazbu, a to formou oslovení vybraných 12 měst, které ve svých územích obce s rozšířenou spravují školská zařízení typu mateřských a základních škol. Dotazy byly směřovány ke zjištění, zda děti využívají ozdravné pobyty zejména v období smogových situací a k orientačnímu zjištění počtu dětí, které je využily v zimních měsících let 2010 a 2011. Zajímali jsme se i o průměrnou délku pobytu, lokalitu pobytu nebo využití možnosti dotací Státního fondu životního prostředí či jiných programů.

Z 12 oslovených potvrdilo účast na ozdravných pobytech 7 měst - Orlová, Třinec, Český Těšín, Havířov, Ostrava, Bohumín a částečně Nový Jičín. Informace o ozdravných pobytech nemají nebo nepotvrdily města Kopřivnice, Studénka, Příbor a Frýdek-Místek. Informace z Karviné jsme dosud neobdrželi.

Z odpovědí vyplynulo, že převážná většina pobytů proběhla jako týdenní pobyty, například formou lyžařských kurzů či škol v přírodě v lokalitách Beskyd nebo Jeseníků, ne všechny se konaly pouze v období smogových situací. Vítané jsou zcela jistě veškeré aktivity, které směřují ke zlepšení odolnosti či regeneraci organismu, dlouhodobější zdravotní efekt pro dětskou populaci však mají pobyty s délkou 2 a více týdnů, které probíhají v klimaticky vhodném prostředí (hory nejsou podmínkou) s příznivou kvalitou ovzduší a jejichž náplní je úprava režimu práce a odpočinku (zkrácení výuky, přesun výuky do venkovního prostoru, zajištění dostatečného aktivního pohybu v přírodě) s pobytem alespoň 4 hodiny denně ve volné přírodě. Dlouhodobé pobyty patří bohužel i k finančně náročným akcím, proto KHS doporučuje, aby zařízení v maximální míře využívala dotační programy, které pro tyto účely mají zřízeny buď jednotlivé obce, například Ostrava, Bohumín nebo přímo Státní fond životního prostředí. Například z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, spravovaným Magistrátem města Ostravy byly v období 2010/2011 hrazeny pobyty pro 1580 žáků ostravských škol a v období 2011/2012 pro 2289 žáků. Konkrétní počty dětí či další údaje nebyly dosud centrálně shromažďovány, proto nejsou tyto informace úplné a KHS hodlá oslovit přímo všechny školská a předškolská zařízení z části našeho regionu s nejhorší kvalitou ovzduší (hodnoceno podle průměrné roční koncentrace poletavého prachu – PM10), s vysokým počtem dní se smogovými stavy.

Hygienická služba upozorňuje, že mimo těchto ozdravných pobytů platí stálá doporučení pro posílení a zajištění odolnosti organismu proti účinkům znečištěného prostředí, a to zdravá výživa se zajištěním dostatečného přísunu vitamínů v čerstvém ovoci a zelenině a zdravý životní styl s dostatkem fyzických aktivit a pohybem v čistém prostředí nezatíženém kouřem nebo jinými škodlivinami. Každý pobyt mimo znečištěné prostředí má svůj pozitivní význam z hlediska vlivu na zdraví.

Zveřejněno: 30.1.2013