KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Čističe vzduchu

Úvod / Občanům / Čističe vzduchu

Použití čističů vzduchu ve školách

Čističe vzduchu jsou v podstatě recirkulační přístroje, které nasávají vzduch ze svého okolí, různým způsobem snižují koncentraci škodlivin v něm obsažených a upravený vzduch vracejí do místnosti. Jejich použití má ale své zákonitosti - primárně jsou určeny do obytných místností (například jako pomůcka pro alergiky) a do kanceláří. Přestože hygienické hodnocení (posouzení účinnosti) těchto přístrojů není v ČR legislativně upraveno a tudíž není povinné, SZÚ v rámci expertizní činnosti hodnotil více než 120 typů těchto přístrojů. Způsob očisty nasávaného vzduchu se u jednotlivých přístrojů liší:

 1. záchyt nečistot do vody (probublávání) – protiprašná účinnost těchto přístrojů není vysoká, malé respirabilní (submikrometrické) částice nejsou zachycovány ve významné míře a vracejí se do místnosti, vzduchový výkon je malý. Tyto přístroje jsou vhodné do malých obytných místností, zejména do panelových domů, protože zároveň vzduch mírně zvlhčují. Vyžadují však pečlivou údržbu, vymývání nádržky a pravidelnou výměnu vodní náplně. Z uvedených důvodů jsou tyto přístroje do školních tříd naprosto nevhodné.
 2. záchyt nečistot vnitřní ionizací vzduchu na elektricky nabitých kovových kolektorech - bez ventilátoru, tiché, určené do malých obytných místností, pomalé
 3. filtrace - záchyt nečistot na filtru, eventuálně na soustavě filtrů – tento princip je nejčastější. Podle kvality filtrů liší se i účinnost při záchytu nečistot. Existují přístroje s uhlíkovým filtrem (odstraňuje pachy a podle své mocnosti i některé chemické látky), filtry papírové, ze skelných či syntetických vláken, kovové elektrostatické, příp. s HEPA a ULPA filtry (ty odstraňují pevný aerosol z ovzduší). Posledně jmenované jsou určeny do zdravotnictví – čisté prostory. Čističe vzduchu, vybavené HEPA filtry, dosahují protiprašné účinnosti při správném užívání přes 99 % (filtry je třeba podle míry zašpinění měnit, min. 1-2 x ročně - dražší čističe mají ukazatel zanášení filtru a na nutnost výměny uživatele samy upozorní), cena HEPA filtrů se liší podle rozměru a typu přístroje a pohybuje se v řádu tisíců Kč.
  Tyto přístroje existují v různých výkonových kategoriích a bylo by možno najít čistič, který by svým vzduchovým výkonem postačil na vyčištění objemu vzduchu ve školní třídě – ovšem za cenu velké hlučnosti, jejímž zdrojem je v přístroji vestavěný ventilátor. Tyto přístroje se užívají např. v restauracích, kde ve vyšším hluku pozadí neruší, ale nelze je užít ve škole při vyučování. Nejsou vyráběny pro použití ve školách. Nejsou použitelné ve třídách pro vysokou hlučnost.
 4. fotokatalytická oxidace - principem je spalování nečistot (převážně organických látek) ve zvláštním zařízení, kde za přítomnosti katalyzátoru a UV zářiče dojde k jejich degradaci. Ani tyto přístroje nejsou tiché (nasávání vzduchu i zde obstarává ventilátor), protiprašná účinnost je obecně nízká a jejich pořizovací cena je vysoká.

Souhrn:

 • pravděpodobně by bylo možno vybrat čistič vzduchu, který by byl schopen kapacitně pokrýt i školní třídu (více než 100 m3)
 • problémem ale je:
  • vysoká hlučnost (přes 60 dB)
  • o nutnost nepřetržitého provozu - čističe vzduchu jsou účinné pouze při dlouhodobém a nepřerušovaném provozu v uzavřené místnosti
  • o častým problémem jsou provozní náklady

Závěr

Z výše uvedeného a i z již realizovaných projektů vyplývá, že přenosné – cirkulační čističe vzduchu nejsou k použití ve školních třídách vhodné ať už z důvodu malého vzduchového výkonu, vyšší hlučnosti nebo energetické náročnosti a provozních nákladů. Zvýšení kvality vnitřního ovzduší lze ve školách řešit pravděpodobně pouze na úrovni centrálního systému úpravy vzduchu; strojovna ale musí být umístěna tak, aby hlukem nerušila vyučování.

Zdroj: SZÚ

Zveřejněno: 31.1.2013