KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky kontrol ve školních stravovacích službách MSK v r. 2012

Úvod / Občanům / Výsledky kontrol ve školních stravovacích službách MSK v r. 2012

Stálou prioritou státního zdravotního dozoru pracovníků odboru hygieny dětí a mladistvých je dozor nad dodržováním podmínek pro přípravu bezpečných pokrmů pro citlivou dětskou populaci. Stravování dětem a mládeži v roce 2012 bylo poskytováno v Moravskoslezském kraji ve 671 školních jídelnách, 526 výdejnách a 15 stravovacích zařízeních pro děti do 3 let věku. Doplňkovou stravovací službu poskytovalo 222 školních kantýn/bufetů.

V roce 2012 bylo provedeno celkem 880 kontrol vč. opakovaných či cílených – z toho 559 ve školních jídelnách, 244 kontrol ve školních výdejnách, 15 ve stravovnách pro děti do 3 let a 62 kontrol ve školních bufetech. Podmínky pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé, kvalita a pestrost podávaných pokrmů, jako i úroveň znalostí pracovníků těchto provozů jsou vesměs na dobré úrovni. Zcela bez zjištěných závad a nedostatků bylo 67% zkontrolovaných školních jídelen, 72% školních výdejen, 77% stravovacích zařízeních pro děti do 3 let věku a 90% školních bufetů. V těch ostatních se jednalo o závady typu: zamrazování nespotřebovaných potravin (zbytky chlazeného masa, knedlíky, pečivo), nebo přesypávání potravin z orig.balení do jiných obalů bez značení, nevhodné rozmrazování potravin (ve stojaté vodě, na stole v kuchyni), nedodržení teplotního řetězce, společné skladování neslučitelných potravin, tedy závady, které bylo možné řešit hned na místě. Závady stavebně-technického rázu (např. porušené povrchy, nedostatečné odvádění par a pachů, nefunkční zařízení k osobní hygieně atd.) bylo zjištěno ve 15% zkontrolovaných školních stravovacích provozech. K jejich odstranění byl stanoven termín a provedena kontrola plnění (opakované šetření).

Za nedodržení hygienických požadavků daných právními předpisy bylo ve školních stravovacích provozech uděleno celkem 87 sankcí v celkové výši 53 900 Kč, což je o 39 600 Kč méně než v r.2011 při stejné četnosti kontrol. Na nižším podílu sankcí se podílelo i školení provedené pracovníky odboru pro vedoucí školních stravoven, kterého se zúčastnilo 291 vedoucích resp.hlavních kuchařek.

Zveřejněno: 19.2.2013