Nahrávám...

Kontrolní činnost ve stravovacích zařízeních MSK v roce 2012 (část první)

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost ve stravovacích zařízeních MSK v roce 2012 (část první)

Kontrolní činnost oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je zaměřená na provozovny společného stravování, jejichž počet se v Moravskoslezském kraji pohybuje kolem 6000. Frekvence kontrol je stanovena podle rizikovosti jednotlivých typů provozoven, zejména s ohledem na cílovou skupinu spotřebitelů a charakter vyráběných pokrmů. Z těchto důvodů jsou kontroly směřovány zejména na stravování ve zdravotnictví a sociálních službách, dále na provozovny s výrobou epidemiologicky rizikových pokrmů, jako jsou zeleninové saláty, cukrářské výrobky a zmrzliny. V neposlední řadě se kontrolní aktivity zvyšují v období mimořádných situací. V roce 2012 byla velká část kontrol věnovaná původu lihovin v souvislosti s intoxikací osob metanolem, kdy od září do prosince 2012 byly prověřeny všechny provozovny s prodejem alkoholických nápojů s obsahem nad 20% etanolu.

Celkem bylo provedeno 5396 kontrol, z toho 2119 kontrol lihovin. Dalších 2900 kontrol se uskutečnilo v průběhu prvního víkendu (15. a 16.9.) po vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ve spolupráci s pracovníky všech odborů KHS MSK.

Z výsledků kontrolní činnosti v posledních letech plyne, že osobní hygiena pracovníků v potravinářství se trvale udržuje na dobré úrovni, postupně dochází ke zlepšování stavebně-technického stavu provozoven, provozovatelé více sledují původ potravin, dodržování skladovacích podmínek a data spotřeby nakoupených surovin.

Přibližně v jedné čtvrtině provozoven je zjišťováno porušování zásad provozní hygieny, křížení při manipulaci s potravinami a nedodržování teploty a doby výdeje hotových pokrmů. Zejména na tyto oblasti budou proto zaměřeny kontroly v roce 2013.

V roce 2012 řešilo oddělení hygieny výživy 199 podnětů, z toho 117 oprávněných. Nejčastěji se podněty týkaly nevyhovujících hygienických podmínek v restauracích, porušování zásad osobní a provozní hygieny, kvality pokrmů a opět ředění alkoholu. Opakovaly se rovněž podněty na nedodržování „protikuřáckého zákona“ v obchodních centrech, kde je podle novely zákona nutné stavební oddělení kuřáckých provozoven.

Z důvodu ochrany veřejného zdraví bylo v souvislosti se zjištěnými závadami vydáno celkem 58 opatření, která se týkala zejména zákazu nebo pozastavení činnosti a nařízení likvidace zjevně smyslově narušených potravin.

Za závady zjištěné při kontrolách v roce 2012 uložilo oddělení hygieny výživy 1204 pokut ve výši 2 826 000,-Kč. Z celkového počtu kontrolovaných provozů bylo pokutováno 37 % a průměrná výše pokuty dosáhla 2 347 Kč. Další sankce jsou průběžně ukládány ve správním řízení v souvislosti s kauzou metanol.

Zveřejněno: 13.3.2013