KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili pravidelné kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu provozovatel a dalších povrchových vodách ke koupání pro rok 2013, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jedná se o významné vodní plochy, využívané ke koupání větším počtem osob. V rámci Moravskoslezského kraje se v koupací sezóně 2013 jedná o 23 míst, na kterých bude kvalita vody pravidelně sledována Krajskou hygienickou stanicí MS kraje. Kontrolní odběry budou prováděny od konce května do začátku září v termínech dle monitorovacího kalendáře, vydaného pro letošní koupací sezónu KHS MSK.

V tomto kalendářním týdnu byly odebrány vzorky vody na dvanácti místech z celkového počtu 23 nádrží. Jednalo se o vodní plochy na Bruntálsku, Opavsku a Karvinsku. Byly to první odběry, provedené ještě před zahájením koupací sezóny.

První laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech sledovaných nádržích.

V rámci prováděných kontrol kvality vody je rovněž věnována pozornost čistotě a údržbě okolních travnatých ploch, event. hygienického zázemí.


Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 23.5.2013