KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Táborová sezóna 2013 – stručné informace pro rodiče i provozovatele

Úvod / Občanům / Táborová sezóna 2013 – stručné informace pro rodiče i provozovatele

Nadcházející prázdninové dny s sebou nesou každoroční otázku rodičů, kam dát děti a přitom jim zajistit vhodnou péči, ale i intenzivní prožitky.

Moravskoslezský kraj tradičně především v oblastech Jeseníků a Beskyd hostí bezpočet dětských letních táborů. Stále více se objevují i nabídky strávit léto uprostřed města formou příměstské rekreace nebo v soukromých zařízeních různých podnikatelů.

Provozovatelé letní dětské rekreace mají zákonem o ochraně veřejného zdraví stanovenu řadu povinností. Mezi nejdůležitější samozřejmě patří zajistit patřičné podmínky pro děti, jejich ubytování, stravování, odpovídající zdravotnickou péči, i režim dne tak, aby „tábor“ nebyl pouhým prázdninovým pohlídáním. Děti by se měly i něco nového naučit a pobytem v přírodě si vylepšit zdatnost a posílit zdraví. Umístění tábora do lesa, s polní kuchyní, večerními táboráky a využíváním suchých latrín má v těch nejdůležitějších bodech téměř stejné požadavky jako ubytování v hotelu – děti musí mít zajištěno 5 x denně stravu, z toho aspoň jedno teplé jídlo, dostatek nápojů, ubytování v suchu a teple, přístup k tekoucí pitné vodě i zdravotnickou péči odborníka. Další požadavky vyplývající z vyhlášky č. 106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ještě před zahájením (a to 30 dní předem) má provozovatel zákonem stanovenu povinnost zotavovací akci, která je na 5 a více dnů pro 30 a více dětí ve věku do 15-ti let, nahlásit na místně příslušnou hygienickou stanici. Vzor formuláře hlášenky je zde.

Ostatní, to jsou rekreace dětí s oficiálním názvem „Jiné a podobné akce“, povinnému hlášení nepodléhají. Přesto je více než vhodné toto učinit. Počet dětí, místo pobytu určené GPS souřadnicemi a telefonický kontakt na zodpovědného vedoucího, je totiž zadáván do registru, který zároveň slouží pro záchranné složky státu. V případě nebezpečí mají hasiči okamžitý přehled, kolik dětí se v postižené oblasti nachází a je potřeba je chránit resp. evakuovat.

Také rodiče mají možnost zjistit, zda je jimi vybraná rekreace dětí, v systému zavedena a tudíž taky dohlížena. Stránky www.taboryinfo.cz poskytují přehled o nahlášených akcích a piktogramy je zhodnocen i výsledek provedeného státního zdravotního dozoru.

Z našich zkušeností vyplývá, že organizace i jednotlivci připravující pro děti naplnění volného času o prázdninách k tomuto úkolu přistupují velmi zodpovědně. Přesto je vhodné se o kvalitách dětského letního tábora dopředu informovat.

Všem – organizátorům a hlavně dětem, přejeme krásné a nezapomenutelné prázdniny roku 2013.

Zveřejněno: 11.6.2013