KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

V tomto kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedeny další kontrolní odběry vzorků vody na sledovaných vodních plochách v okresech Bruntál, Opava a Karviná. Dosud ani přes přetrvávající tropická vedra nedošlo na sledovaných nádržích ke zhoršení kvality vody ke koupání. Ve většině případů je voda hodnocena jako vyhovující (modré sluníčko), jen výjimečně dochází ke zhoršení senzorických vlastností vody.

Provozovatel areálu štěrkovny Hlučín zajistil v tomto týdnu pravidelnou kontrolu kvality vody ve volném jezeře. Výsledky rovněž potvrdily vyhovující kvalitu.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

S nástupem teplého počasí rovněž došlo k zahájení provozu ve většině umělých letních koupališť. K dnešnímu dni je na území Moravskoslezského kraje v provozu 25 areálů. Pracovníci KHS MSK budou průběžně provádět kontroly spojené s vlastními odběry vzorků vod včetně kontroly plnění ostatních povinností provozovatelů.

Zveřejněno: 20.6.2013