KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

Ve 27. kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrány vzorky vody na povrchových vodách ke koupání na Opavsku, Bruntálsku a v okrese Karviná. V okrese Bruntál nebyl vzorkován rybník Tvrdkov, neboť je v současné době vypuštěn. Jeho napuštění se předpokládá v měsíci srpnu.

Kvalita vody ve všech sledovaných nádržích vykazuje vyhovující kvalitu.

Odběry a laboratorní analýzy vzorků vod byly rovněž provedeny z přírodního jezera v areálu štěrkovny Hlučín a umělé nádrže bez úpravy vody („bazén plavci“) v areálu Letního koupaliště v Ostravě – Porubě.. Povinnost zajistit kontrolu kvality vody zde má provozovatel – SRA Hlučín, SAREZA Ostrava. V obou nádržích je kvalita vody dosud vyhovující.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

K dnešnímu dni je na území Moravskoslezského kraje v provozu 35 areálů letních umělých koupališť. V tomto týdnu pracovníci KHS MSKS již provedli první kontroly spojené s vlastními odběry vzorků vody. Dosud byla zkontrolována 4 zařízení bez zjištění závad.

Zveřejněno: 4.7.2013