KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Ostravě odebrány vzorky vody na povrchových vodách ke koupání na Opavsku, Bruntálsku a v okrese Karviná. Jednalo se o tyto nádrže: Stříbrné jezero a Budišov nad Budišovkou v okrese Opava, lom Svobodné Heřmanice, nádrž Slezská Harta (3x), rybník Bohušov a nádrž Edrovice v Rýmařově v okrese Bruntál a vodní nádrž Těrlicko (3x) v okrese Karviná. Nádrž Tvrdkov v okrese Bruntál je nadále vypuštěna. Kvalita vody na všech vzorkovaných nádržích v tomto týdnu i nadále vykazuje vyhovující kvalitu.

Kontrola kvality vody ze strany provozovatele byla rovněž provedena v přírodním jezeře v areálu štěrkovny Hlučín. Laboratorní analýzy prokázala vyhovující kvalitu vody v této nádrži.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

V tomto kalendářním týdnu pokračovali pracovníci KHS MSK v kontrolách na letních umělých koupalištích, kdy k dnešnímu dni byl zahájen státní zdravotní dozor ve 21 zařízeních. Závady zásadního charakteru dosud zjištěny nebyly, odstranění drobných nedostatků je řešeno s provozovateli na místě.

Zveřejněno: 18.7.2013