Nahrávám...

Výsledky kontroly bezpečnosti sad na lepení umělých plastových nehtů v tržní síti

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly bezpečnosti sad na lepení umělých plastových nehtů v tržní síti

V prvním pololetí letošního roku se Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřila při provádění státního zdravotního dozoru v tržní síti na prověření výskytu nebezpečných sad na lepení umělých plastových nehtů. Bylo zkontrolováno 60 prodejen kosmetických přípravků, kontroly byly zaměřeny na prověření správnosti označování kosmetických přípravků nabízených k prodeji a ověření výskytu sad na lepení umělých plastových nehtů. Prodej těchto sad byl zjištěn ve 12 prodejnách, z toho v 9 prodejnách byly zjištěny závady. Jednalo se o prodej sad plastových nehtů s lepidlem, v jehož složení byla uvedena látka dibutylftalát, která je v kosmetických přípravcích zakázaná. Při používání výše uvedených výrobků spotřebitelem může látka dibutylftalát přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukční schopnosti jedince nebo může nepříznivě ovlivňovat zdraví citlivých skupin lidské populace. Při kontrolách bylo zjištěno 19 typů nebezpečných sad na lepení umělých plastových nehtů v celkovém množství 449 kusů. Nebezpečné výrobky byly zjištěny v prodejnách s levným sortimentem zboží a doklady o jejich původu nebyly k dispozici. Všechny nevyhovující výrobky byly ihned staženy z prodeje. Za porušení požadavků platné legislativy ve věci prodeje nebezpečných výrobků bylo s provozovateli prodejen zahájeno správní řízení a uloženy sankce ve výši 67 000 Kč.

O výskytu nebezpečných výrobků, zjištěných při kontrolách provedených na území našeho kraje, informovala krajská hygienická stanice Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výrobky byly vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví jako nebezpečné a byly zveřejněny na úředních deskách Ministerstva zdravotnictví ČR a na úředních deskách krajských hygienických stanic, umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích. Informace jsou veřejnosti k dispozici také na webových stránkách www.mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky a www.khsova.cz. Zde naleznou spotřebitelé podrobné informace o nebezpečných výrobcích, včetně jejich fotodokumentace.

Zveřejněno: 19.7.2013