Nahrávám...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě začátkem tohoto týdne kontrolovali kvalitu vody v přírodních vodních plochách ke koupání okresů Frýdek – Místek (nádrže Brušperk, Baška, Olešná a Žermanická přehrada) a Nový Jičín (Kacabaja, Větřkovice, Čerťák a Údolí mladých).

Laboratorní analýzy prokázaly, že v důsledku výskytu toxických sinic došlo ke zhoršení kvality vody na nádrži Baška, voda je hodnocena oranžovým „sluníčkem“. Množství sinic v nádrži představuje zvýšené riziko zejména pro vnímavé jedince (těhotné ženy, malé děti, alergici). Těmto skupinám se doporučuje zkrátit dobu pobytu ve vodě a po koupání se osprchovat v pitné vodě.

Sinice mohou být příčinou řady zdravotních problémů u koupajících se osob. Vedle alergických reakcí (vyrážky, zarudlé oči, rýma) může dojít vlivem produkovaných toxinů ke střevním a žaludečním potížím, bolestem hlavy i jaterním problémům. Míra zdravotních komplikací je závislá na citlivosti člověka, množství vody, které spolkl při koupání, době, kterou ve vodě strávil a samozřejmě na míře znečištění vody sinicemi. Zvlášť nebezpečné jsou sinice pro malé děti, neboť váží méně než dospělí, a proto stejná dávka sinic u nich vyvolá větší potíže.

U ostatních míst ke koupání nedošlo k významnějším změnám. Voda vykazuje i nadále ve všech sledovaných ukazatelích vyhovující kvalitu.

V rámci kontrolní činnosti hygienické služby byly rovněž provedeny odběry vzorků vody z přírodních koupališť, a to v Ostravě – Porubě - Vsi, u rekreačního areálu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem a z jezera na štěrkovně Hlučín. Na základě výsledků laboratorních analýz lze konstatovat, že voda v současné době ve všech těchto nádržích má vyhovující kvalitu. V případě jezera štěrkovny Hlučín byl zjištěn nárůst toxických sinic až ke hranici hodnocení této koupací vody oranžovým „sluníčkem“. Proto nelze vyloučit, že s ohledem na vysoké teploty, může dojít v průběhu víkendu k dosažení hodnot pro klasifikaci vody oranžovým „sluníčkem“. Další kontrola kvality vody v této nádrži bude zajištěna provozovatelem koupaliště počátkem příštího týdne.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

V poslední době hygienická služba zaznamenává řadu dotazů na možnost koupání v řece Ostravici na území města Ostravy v úseku mezi Slezskoostravským hradem a sídlištěm Kamenec. Výsledky sledování, které provádí správce vodního toku (Povodí Odry s.p.), potvrzují zejména v mikrobiologických ukazatelích nevhodnost této vody ke koupání. Hygienická služba v této souvislosti zdůrazňuje významná zdravotní rizika spojená s koupáním ve vodě, která může být zdrojem řady závažných onemocnění.

Zveřejněno: 8.8.2013