Nahrávám...

Výsledky kontroly zmrzliny v letním období 2013

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly zmrzliny v letním období 2013

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v letním období 30 kontrol zaměřených na provozovny s výrobou a prodejem zmrzlin, při kterých odebrali a nechali vyšetřit 41 vzorků zmrzlin na mikrobiologické a chemické ukazatele (barviva). Předmětem státního zdravotního dozoru byla kontrola správného značení zmrzlin a použitých surovin, dodržování skladovacích podmínek, data spotřeby a teploty prodávaných zmrzlin. Kontroly byly zaměřeny rovněž na dodržování zásad provozní a osobní hygieny, zejména čistotu pracovního oděvu, pracovních ploch a náčiní, ale taky na používaní podávacích kleští a správné uložení kornoutů, které by v žádném případě neměly být uloženy v nekrytém kartonu přímo na podlaze.

Nejčastěji byly zjišťovány závady ve značení zmrzlin, zvláště uvádění data otevření velkospotřebitelského balení, které je důležité pro kontrolu dodržení data spotřeby. Poměrně časté byly nedostatky ve skladování zmrzlinových směsí, nevhodně uložených v šatně nebo v chladícím zařízení společně s jinými potravinami. Tímto zacházením může dojít ke kontaminaci zmrzlin zdraví škodlivými případně tzv.indikátorovými mikroorganismy, kterých nadměrné množství svědčí o nedostatečně prováděné sanitaci výrobního zařízení.

Mikrobiologickým vyšetřením nebyly ve vzorcích odebraných zmrzlin prokázány původci alimentárních onemocnění, jako jsou salmonely, stafylokoky a listerie. V několika případech však došlo k nálezu vysokého počtu indikátorů znečištění, což značí, že úroveň hygieny výrobního procesu nebyla dostatečná. Ze strany provozovatelů byla okamžitě provedena nápravná opatření, zejména důsledná sanitace a předložení následných vyhovujících výsledků vyšetření zmrzlin. Pozornost byla věnována také potravinářským barvivům. Jejich použití je ve zmrzlinách omezené jednak z hlediska výčtu povolených barviv a také pokud jde o nejvyšší povolené množství. V jednom z odebraných vzorků zmrzliny bylo zjištěno barvivo Ponceau 4R neboli košenilová červeň A (kód E 124), které není určeno pro použití ve zmrzlinách.

Vzhledem k tomu, že zmrzliny už nejsou pouze letním sortimentem, ale patří k celoročním nabídkám některých restaurací, kontroly budou probíhat i nadále. Provozovatelé by si měly své postupy správné výrobní a hygienické praxe upravit tak, aby si sami byli schopni ověřit bezpečnost svých výrobků, zvláště potravin rizikového charakteru. Jinými slovy je potřebné nechat si s vhodnou frekvencí provést laboratorní ověření jejich mikrobiologické případně i chemické kvality.

Zveřejněno: 4.9.2013